ANALIZA PROGRESELOR ÎN LEGISLAȚIA EUROPEANĂ PRIVIND PERSONALUL NAVIGANT FLUVIAL

ANALIZA PROGRESELOR ÎN LEGISLAȚIA EUROPEANĂ PRIVIND PERSONALUL NAVIGANT FLUVIAL

 

Astăzi, 22.06.2022 a avut loc ședința Consiliului de Conducere EDINNA, în format online. Întâlnirea a avut un rol important în identificarea și continuarea progreselor făcute de către statele membre UE pentru armonizarea standardelor de pregătire profesională pe ape interioare din Europa. Tema abordată  sa concentrat asupra “viitorului marinarilor stagiari la bordul navelor care aparțin flotei europene, pe ape interioare”.

“În calitate de asociație europeană, EDINNA cooperează cu Comisia Europeană în vederea găsirii de soluții, astfel încât tinerii marinari să își poată realiza stagiile de ambarcare la bordul navelor, ulterior având posibilitatea de ași găsi un loc de muncă în flota europeană. Tinerii sunt o resursă importantă pentru dezvoltarea navigației europene pe ape interioare”, a declarat Ovidiu – Sorin CUPȘA, Director General CERONAV.

EDINNA este o asociaţie europeană formată din instituții de educație și instruire a personalului din navigația pe ape interioare, înfiinţată în anul 2009. Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV este unul dintre membrii fondatori şi deţine în prezent funcţia de vicepreședinte secretar – în persoana domnului Ovidiu Sorin CUPȘA, Director General CERONAV.

CERONAV, în calitate de membru EDINNA, este unul dintre promotorii Directivei Europene 2397/2017, privind recunoașterea calificărilor profesionale în sectorul navigației pe ape interioare. Aceasta a fost adoptată de Parlamentul European în noiembrie 2017, iar în luna ianuarie 2022 a fost transpusă în legislația națională a Statelor Membre UE. Discuțiile sau axat și pe gradul de implementare al Directivei Europene (UE) 2017/2397, care stabilește condițiile și procedurile de certificare a calificărilor persoanelor implicate în exploatarea unei nave pe căile navigabile interioare ale Uniunii Europene. Certificarea vizează facilitarea mobilității, asigurarea siguranței navigației și protecția vieții umane și a mediului.

Serviciul Marketing

Tel: 0241 639595

Fax: 0241 631415

E-mail: office@ceronav.ro

 

Ultima modificare: 22 iunie 2022