ANUNȚ privind rezultatele finale pentru un stagiu de pregătire practică în străinătate în cadrul unui proiect Erasmus+

Rezultate finale selecție candidați

în vederea participării la activitatea de mobilitate (stagiu de pregătire practica) organizata in perioada 05-16.06.2023 la STC Group din Rotterdam, Olanda, in cadrul Proiectului Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000064245 depus pe Acțiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor in scopul învățării, proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Programul Erasmus+ 2021-2027.

  

Nr.

Crt.

Număr înregistrare

dosar

Competențe

lingvistice

Interviu Rezoluție
1 512/28.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
2 513/28.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
3 514/28.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
4 515/28.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
5 516/28.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
6 529/29.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
7 530/29.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
8 531/29.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
9 532/29.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
10 533/29.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
11 540/30.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
12 541/30.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
13 543/31.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS
14 544/31.03.2023 ADMIS ADMIS ADMIS

  

Data: 11.04.2023                                                                               Președinte comisie,

Cornel Ene

 

Ultima modificare: 11 aprilie 2023