CERONAV IMPLICAT ÎN UNIFICAREA LEGISLAȚIEI EUROPENE PE APE INTERIOARE

Joi, 30 martie 2017, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV organizează la sediul din Galați primul workshop de promovare a conținutului noii Directive Europene privind recunoașterea calificărilor membrilor de echipaj ce activează în sectorul navigației pe ape interioare și integrarea navigaţiei pe Dunăre în soluţii moderne de transport, care să conducă la reducerea costurilor şi a impactului negativ asupra mediului înconjurător.

Obiectivul noii Directive Europene este acela de a facilita mișcarea forței de muncă din sectorul navigației pe ape interioare prin asigurarea recunoașterii calificărilor acesteia la nivelul întregii Uniuni Europene și introducerea de standarde comune cu privire la evaluarea competențelor, aprobarea programelor de instruire, monitorizarea și evaluarea certificării.

“Una dintre activitățile majore ale acestui proiect o reprezintă dezvoltarea de instrumente și strategii care să permită punerea în aplicare a noii Directive Europene. Organizarea workshop-ului de la Galați vine să sprijine procesul de informare şi diseminare a Directivei și consultările publice cu părțile naționale interesate”, a declarat Directorul General CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului cu finanțare europeană – Danube SKILLS, condus de CERONAV și al cărui consorțiu este alcătuit din 14 parteneri din 8 țări riverane Dunării și 7 parteneri strategici asociați. Proiectul se va derula pe o perioadă de 30 de luni, până la finele lunii iunie 2019.

 

   

                                                                                     Birou Marketing

                                                                                     Tel: 0241 639595

                                                                                     Fax: 0241 631415

                                                                                     E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 30 martie 2017