CERONAV ISI PROMOVEAZA INTERESELE PE PIATA INSTRUIRII MARITIME DIN TARILE BALCANICE

Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a încheiat un acord de colaborare cu TSTS Group din Albania, alaturi de care doreste sa implementeze proiecte europene în vederea îmbunatatirii educatiei si instruirii în domeniul maritim, dar si a sigurantei personalului portuar.

Acordul de parteneriat a fost semnat pe o durata de trei ani si prevede, dincolo de participarea celor doua organizatii la proiecte comune în domeniul instruirii personalului navigant maritim si portuar, promovarea reciproca prin diseminarea de informaTii referitoare la cooperarea dintre cele doua instituTii, transferul de know how si adoptarea celor mai bune practici, precum si recunoasterea reciproca a calitatii serviciilor de formare profesionala oferite de cele doua organizatii în baza unui set de criterii ce urmeaza a fi stabilite de comun acord”, a afirmat Ovidiu Cupsa, director general al CERONAV.

În baza aceluiasi acord de colaborare, se urmareste derularea unui program de schimb de experienta între expertii celor doua entitati ca parte a unui proiect implementat prin programul Leonardo da Vinci. Obiectivele principale ale acestui proiect vor viza îmbunatatirea si standardizarea competentelor formatorilor, îmbunatatirea si actualizarea metodelor si practicilor inovative de formare, testarea de noi metode de predare, stimularea formarii eficiente si multinationale.

Birou Marketing
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 21 iulie 2016