CERONAV, LA ZI ANIVERSARA

Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV aniverseaza, în aceasta luna, 37 de ani de existenta. Ocazia va fi marcata prin organizarea unui eveniment de celebrare în data de 24 mai 2013.

Logo 37 ani

“La festivitatea organizata cu aceasta ocazie, vor participa reprezentanti ai Ministerului Transporturilor, autoritatilor locale, administratiilor maritime si fluviale, agentiilor de crewing, fosti si actuali angajati ai CERONAV. În cadrul evenimentului va fi organizata si o Masa Rotunda pe tema Profesia de marinar – prezent si perspective”, a afirmat Ovidiu Cupsa, director general al CERONAV.

Înfiintat în anul 1976, sub denumirea de Centrul de Perfectionare a Lucratorilor din Marina Civila cu scopul de a acoperi cerintele de pregatire si perfectionare ale personalului navigant maritim, schimbându-si pe parcurs denumirea în Centrul de Instruire si Perfectionare a Lucratorilor din Marina Civila si mai târziu în Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal Exploatare Portuara, fuzioneaza în anul 2003 cu Centrul de Perfectionare a Personalului din Navigatia Fluviala din Galati, devenind CERONAV si extinzându-si sfera de activitate prin cumularea instruirii personalului maritim si portuar cu cea a personalului fluvial.

În prezent, CERONAV ofera servicii de instruire pentru personalul navigant maritim, fluvial si de la bordul platformelor petroliere, înregistrând anual un numar de aproximativ 40.000 de cursanti.

Compartiment Comunicare si Relatii Publice
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 21 iulie 2016