CERONAV PREGATESTE MANUALE DE UTILIZARE A SIMULATOARELOR DE NAVIGATIE INTERIOARA

Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, alaturi de alte cinci organizatii din Olanda, Germania si Belgia, membre ale Asociatiei Europene pentru educatie în domeniul navigatiei pe ape interioare (EDINNA), va lucra timp de doi ani la elaborarea unor manuale privind utilizarea simulatoarelor în pregatirea personalului navigant fluvial.

Manualele vor fi elaborate în cadrul unui proiect derulat prin Programul Leonardo da Vinci – Transfer de Inovatie, 75% din bugetul alocat acestei actiuni reprezentând fonduri europene nerambursabile. Acest demers vine în completarea initiativelor curente ale Comisiei Europene si Comisiilor Fluviale cu privire la armonizarea instruirii si certificarii personalului implicat în activitati de transport pe ape interioare”, a declarat Ovidiu Cupsa, director general al CERONAV.

Manualele vor putea fi folosite în procesul de predare de catre instructorii, formatorii, evaluatorii si examinatorii din cadrul institutiilor specializate la nivel european. Acestea vor cuprinde metodologii de predare, exemple de exercitii pe simulator, studii de caz, metode de evaluare si testare a cursantilor.

Compartiment Comunicare si Relatii Publice
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 21 iulie 2016