CERONAV, REPREZENTAT LA ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA

Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a participat la cea de-a 17-a sesiune a Subcomitetului Organizatiei Maritime Internationale privind transportul produselor lichide si gazoase în vrac, alaturi de delegatiile altor 74 de state, membre IMO.

CERONAV participa în mod regulat la lucrarile Comitetelor si Subcomitetelor IMO în vederea obtinerii celor mai noi informatii cu privire la aspectele tehnice incluse în programele analitice. Revizuirea si permanenta actualizare a continutului cursurilor este esentiala pentru oferirea unor servicii de instruire de calitate, în conformitate cu standardele internationale dar si cu cerintele pietei muncii”, a afirmat Ovidiu Cupsa, director general al CERONAV.

Introducerea unor noi linii directoare privind transportul produselor toxice si implementarea tehnologiilor moderne de management al apei de balast contribuie atât la reducerea poluarii mediului marin si a atmosferei, cât si la realizarea transportului maritim în conditii de siguranta.

Compartiment Comunicare si Relatii Publice
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 21 iulie 2016