Comunicat CERONAV – Modernizarea infrastructurii CERONAV Constanta finantata din fonduri europene

Modernizarea infrastructurii CERONAV Constanţa  finanțata din fonduri europene

 

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV Constanţa va beneficia de finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

În acest sens, CERONAV a transmis către Organismul Intermediar pentru Transport un proiect în cadrul  Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 – ,,Modernizarea centrelor de simulare aparţinând Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV Constanţa în vederea creşterii gradului de siguranţă în transportul naval”.

Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea gradului de siguranță și securitate în transportul maritim şi fluvial și reducerea impactului transporturilor asupra mediului prin îmbunatățirea nivelului de competenţe ale personalului din transporturile navale și dezvoltarea capacității instituționale a CERONAV .

“Acest proiect pregătit de CERONAV prin P.O.I.M. va crește capacitatea noastră de a duce la îndeplinire obligațiile asumate de România prin aderarea la Convenția STCW și prin transpunerea Directivei 2017/2397 și a Directivei Delegate 2020/12 privind atingerea nivelului minim de competențe profesionale ale personalului din transportul naval. Fiind o instituție autofinanțată, realizarea proiectului din fonduri nerambusabile reprezintă un avantaj și pentru marinarii români care vor putea beneficia în continuare de pregătire profesională la cele mai înalte standarde și la cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană.” a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO.

Valoarea investiției totale de capital este de 10.311.770 Euro inclusiv TVA, eşalonată pe o perioada de 25 luni calendaristice.

CERONAV a fost desemnat ca organism național de instruire în vederea perfecționării navigatorilor ce servesc la bordul navelor conform Convenției Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/ atestare și efectuare a serviciului de cart (STCW 1978). Ca organism național, CERONAV duce la îndeplinire începând din 1976 obligațiile ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale referitoare la pregătirea și perfecționarea personalului maritim și fluvial la care România este parte.

 

Ultima modificare: 22 decembrie 2020