Conferinta Finala a proiectului cu finantare europeana NELI

În zilele de 20 si 21 martie 2012, Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV organizeaza, la Hotel Bulevard din Constanta, Conferinta Finala a proiectului cu finantare europeana NELI – Retea de cooperare pentru logistica si educatie navala focalizata pe transportul pe ape interioare în coridorul Dunarii, sustinuta de solutii inovatoare.

La eveniment au fost invitate peste 50 de persoane, reprezentanti ai institutiilor partenere, ai Secretariatului Tehnic Comun din Budapesta, ai Punctului National de Contact din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si ai Administratiei Porturilor Dunarii Maritime, Administratiei Porturilor Maritime Constanta, Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos, Centrului National pentru Promovarea Transportului Intermodal, Administratiei Canalelor Navigabile, Administratiei Porturilor Dunarii Fluviale si ai Uniunii Porturilor Interioare Românesti.

Proiectul a fost implementat pe o perioada de 3 ani (aprilie 2009 – martie 2012) si a fost coordonat de CERONAV. Proiectul a reunit un numar de 15 parteneri din 8 tari: România, Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Croatia, Serbia si Ucraina.

Proiectul a primit finantare atât din fonduri FEDR cât si IPA prin Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei (SEE), Axa Prioritara 3 Îmbunatatirea accesibilitatii, Aria de Interventie 2 – Dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale”.

Obiectivul principal al proiectului a fost crearea unui cadru propice pentru o cooperare transnationala între tarile riverane Dunarii în scopul armonizarii serviciilor de educatie si instruire, al implementarii de platforme de elearning, al elaborarii de documente care sa stimuleze implementarea unor politici comune în domeniul educatiei în acest sector de activitate si al promovarii navigatiei si transportului pe ape interioare.

Pentru a realiza acest obiectiv major, proiectul si-a propus si a realizat urmatoarele: crearea unei retele de cooperare între diferitele organizatii din domeniul transportului pe ape interioare în vederea facilitarii schimbului de informatii si realizarii de activitati comune – Danube Knowledge Network, accesibila via pagina web a proiectului www.neliproject.eu, elaborarea unui numar de trei cursuri armonizate la nivelul tarilor participante (RIS, Logistica, Navigatie pe ape interioare si Porturi), elaborarea unor Planuri Nationale de Actiune privind educatia si instruirea în domeniul transportului pe ape interioare, elaborarea unul Plan Transnational cu aceeasi problematica, elaborarea si implementarea de servicii de eLearning în sectorul navigatiei pe ape interioare în vederea reducerii decalajelor existente între regiunile Europei de sud-est, conceperea si înfiintarea de centre de informare si instruire (InfoDanube la Galati, România – www.infodanube.ro, Infocenter Danube la Enns, Austria, RIS Training Centre la Sisak, Croatia si DUNAPROMO la Budapesta, Ungaria).

Proiectul a avut un buget total de 2.167.820 euro din care 773.763 euro au revenit celor trei parteneri din România: Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, Autoritatea Navala Româna si Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Universitatii Craiova.

85% din fonduri au fost primite de la Comisia Europeana, 13% a reprezentat co-finantarea asigurata de Statul Român prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si 2% co-finantare parteneri.

Compartiment Comunicare si Relatii Publice
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 21 iulie 2016