Certificat de operator GMDSS-GOC și raportarea în conformitate cu principiile sistemului de raportare a navelor și cu procedurile sistemului de dirijare a traficului navelor – Actualizare – Constanta

Detalii

Cod R GMDSS-GOC
Numele cursului Certificat de operator GMDSS-GOC și raportarea în conformitate cu principiile sistemului de raportare a navelor și cu procedurile sistemului de dirijare a traficului navelor – Actualizare – Constanta
Acreditari ANR
Model curs 1.25
Certificare STCW, Secțiunile A-IV/2
Durata curs 40 ore/ 5 zile
Standard curs
Conditii de participare La cursul de actualizare (GOC) pot participa persoane care fac dovada absolvirii cursului iniţial. Această dovadă se face prezentând adeverinţa de curs eliberată de CERONAV
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programului de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (expunere), seminarii, dezbateri, studii de caz, aplicaţii practice, exerciţii pe simulator, exerciţii aplicative, instruire asistată de calculator, e-learning şi studiu individual dirijat.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe iniţiale se efectuează o testare iniţială a cursanţilor, care este analizată împreună cu aceştia. Cursul este structurat pe două parţi: - prezentare teoretică, dezbateri; - exerciţii practice pe simulator. Evaluarea finală constă dintr-o testare scrisă grilă sau/ şi eseu precum şi o testare orală/ practică folosind simulatoarele şi echipamentele reale. Comisia de examinare va decide alegerea tipul de teste scrise în corelaţie cu modul de derulare a cursului (intern/ extern) pentru ca rezultatul examinării să fie relevant. Deasemenea, întrucât cursurile GMDSS CERONAV au fost certificate de TELENOR NORVEGIA (“On behalf of Radio inspection of TELENOR Networks, RoMTC is approved as Training Provider”), desfăşurarea cursului şi procedura de examinare trebuie să respecte cerinţele minime TELENOR. Obligatoriu, în timpul cursului se vor realiza minim 3 exerciţii SAR.
Echipamente practica Simulator de GMDSS

Descriere

Cursantii care parcurg in totalitate un astfel de curs si trec cu succes toate probele de examinare vor fi capabili:

  • sa opereze eficient echipamentele GMDSS specifice fiecarui curs, sa transmita si sa receptioneze corect si in timp util informatii in conformitate cu Regulamentul Radiocomunicaţiilor al UIT(ITU-RR) si cu alte Conventii sau Reglementari Internationale (SOLAS, STCW, IAMSAR, International Code of Signals, SMCP, etc.);
  • sa poata executa oricare din activitatile care intra in responsabilitatea persoanei desemnate sa coordoneze comunicatiile in timpul incidentelor de primejdie, Cautare si Salvare Maritima (SAR), inclusiv procedurile din Manualul IMO IAMSAR si sa poata asigura servicii radio in situatii de urgenta (abandonarea navei, incendiu la bord, caderea partiala sau totala a instalatiilor radio);
  • sa foloseasca corect facilitatile de alertare pentru a nu se transmite alerte false si sa stapanesca procedurile de anulare a alertelor false;
  • sa utilizeze eficient si sa mentina corespunzator toate documentatiile GMDSS cerute de ITU-RR (Jurnalul GMDSS, Liste ITU, Manualul ITU al Serviciului Mobil Maritim si Mobil Maritim prin satelit, etc);
  • sa foloseasca eficient sisteme de raportare a pozitiei, servicii medicale.

Ultima modificare: 8 februarie 2017

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
1829" data-product_variations="false">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934