Actualizare brevet ofiţer punte – nivel operațional – Constanta

Detalii

Cod CAOP-O
Numele cursului Actualizare brevet ofiţer punte – nivel operațional – Constanta
Acreditari ANR
Model curs
Certificare STCW, Secțiunea A-I/11, A-II/1, A-II/2 şi A-II/3
Durata curs 24 ore / 3 zile
Standard curs
Conditii de participare Cursul constituie şi o bună oportunitate pentru candidaţi de a-şi completa cunoştintele în vederea susţinerii examenului de promovare atât de la nivel operaţional/managerial cât şi la cel operaţional.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul cursului de instruire se transmite prin instruire directă (expunere), seminarii, dezbateri, studii de caz, aplicaţii practice pe simulator şi studiu individual dirijat. Lucrările, proiectele, testele şi alte forme de verificare şi evaluare utilizate de experţi şi lectori pe parcursul programului au rolul de a ajuta cursanţii în conştientizarea nivelului de pregătire, astfel facilitându-se auto-evaluarea şanselor de promovare în funcţie şi identificarea carenţelor şi non-conformităţilor în sistemul de pregătire.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe iniţiale se efectuează o testare iniţială a participanţilor la curs, care este analizată împreună cu aceştia. Evaluarea finală a cunştinţelor acumulate se efectuează prin probe scrise, sub formă de testare finală (teste grilă, întrebări, eseu sau realizarea unei lucrări personale care să cuprindă conţinutul tutror modulelor prezentate, lucrări aplicative). La evaluarea finală, punctajul se acordă individual, media minimă de promovare fiind 7(şapte).
Echipamente practica Simulator navigație

Descriere

  • Actualizarea cunoştinţelor de bază privind managementul şi problematica sistemelor navale;
  • Însuşirea metodelor moderne de exploatare a sistemelor de navigaţie, ECDIS, AIS, ARPA, BIS & NIS şi introducere în e-navigation de la bordul navelor;
  • Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor moderne pentru creşterea gradului de siguranţă a echipajului, navei şi încărcăturii;
  • Însuşirea cunoştinţelor comerciale în domeniul exploatării navei pentru apărarea intereselor financiare ale armatorului şi/sau celorlalţi participanţi la expediţia maritimă;
  • Transportul mărfurilor în condiţii de siguranţă atât pentru ele cât şi pentru navă;
  • Însuşirea principiilor şi normelor fundamentale de conducere şi organizare a echipajului şi activităţilor specifice navelor maritime. Instruirea specifică pe simulator şi în laboratoare specializate;
  • Manevrarea navei în cele mai bune condiții atât în porturi cât şi în mare liberă, precum şi interpretarea şi aplicarea corectă şi eficientă a COLREG;
  • Studii de caz.

Ultima modificare: 27 martie 2017

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
2722" data-product_variations="false">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934