Evaluarea Competentelor pe simulator Punte Operational (doar pentru sustinerea examenului de brevet, nivel operational) – Constanta

Detalii

Cod ECSP
Numele cursului Evaluarea Competentelor pe simulator Punte Operational (doar pentru sustinerea examenului de brevet, nivel operational) – Constanta
Acreditari ANR
Model curs 1.22; 1.27; 1.32
Certificare STCW, Secțiunea A-II/2,A-VIII/2 si B-VIII/2
Durata curs 16 ore / 2 zile
Standard curs
Conditii de participare Pentru înscrierea şi parcurgerea acestui program participanţii trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de marină Universităţi sau Colgii - profil punte, si să deţină un brevet de cadet punte.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programului de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (expunere), seminarii, dezbateri, studii de caz, exerciţii pe simulator, exerciţii aplicative, instruire asistată pe computer şi studiu individual dirijat.
Forma de evaluare Organizarea programului trebuie să ţină cont de limitările inerente în operarea Simulatorului de Navigaţie în scop de evaluare. În cadrul desfăşurării scenariului de evaluare componenţii echipei/ Nivel Operaţional vor alterna poziţiile şi implicit responsabilităţile conforme cu cerinţele scenariului. Candidaţii pentru brevete nivel Operational vor evolua câte unul pe fiecare Punte de Comandă a simulatorului. Evaluarea Cursantilor pentru nivel Operational se face in serii de 3 persoane, cate o persoana pe fiecare punte de navigatie a simulatorului, expertii urmarind evolutia cursantilor sub toate aspectele conform programei de curs si in situatie de stress/One man on bridge. Media de absolvire a cursului trebuie să fie de minim 7 pe o scară de 1 la 10 (sau în mod similar 70% pe o scara de punctaj de la 0 la 100%), conform metodologiei de evaluare. Rezultatul final va fi stabilit pe baza coroborării evaluării automate a Simulatorului (programul TEAS) şi a observaţiilor Experţilor evaluatori şi vor fi consemnate în Fişa de evaluare individuala întocmite de experţii evaluatori în timpul evoluţiei cursantului pe puntea de navigaţie, a constatărilor şi validării/ invalidării criteriilor de evaluare pe durata desfăşurării scenariului. Necesitatea acestei fişe de evaluare individuală se datorează faptului că programul computerizat nu are posibilitatea de-a acoperi toate aspectele activităţii de cart şi manevră şi erorile cursanţilor. Evaluarea se va desfăşura într-un spaţiu căt mai apropiat ca şi configuraţie şi perspectivă de condiţiile reale (puntea de comandă) Pentru asigurarea unui stări sporite de realism, expertul care se află pe comanda de navigaţie poate asista în postura unui timonier fară însă a se implica în nici o decizie pe durata desfăşurării evaluării.
Echipamente practica Simulator navigație

Descriere

Scopul acestui curs este evaluarea competenţelor aspiranţilor la obţinerea unui brevet maritim în cadrul compartimentului punte prin îndeplinirea cerinţelor minime obligatorii, pentru personal naviganti, privind efectuarea tuturor activităţilor ce fac parte din serviciul de cart şi de manevrarea navei în orice condiţii, conform Codului STCW’- cu amendamentele la zi, Secţ.A-II/1, A-II/2,A-VIII/2 si B-VIII/2 si a recomandărilor cuprinse in cursurile model IMO 1.22/1.27/1.32. Cursanţii absolvenţi ai acestui program vor trebui să-si insuseasca:

  • Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de asigurare a navigaţiei în deplina siguranţă (lumini, semne, semnale, sisteme de balizaj, echipamente de navigatie si comunicaţii, etc.);
  • Inţelegerea şi aplicarea principiilor de siguranţă a navigaţiei şi efectuare a serviciului de cart în condiţii variate, vant, curent, vizibilitate redusa, adancimi limita şi în cazul producerii unor evenimente neobişnuite (avarii);
  • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor de lucru în echipa (management al echipei de cart), a mecanismelor de luare a deciziilor,de interrelaţionare cu membrii echipei dar şi cu alti participanti la traficul maritim, alte nave, statii de coasta, VTS-uri, autoritati, etc. ;
  • Cunoaşterea şi operarea echipamentelor din Comanda de Navigatie,a conceptului de comandaă integrată de navigaţie(Integrated Bridge System);
  • Cunoaşterea şi aplicarea reglementărilor internaţionale ce guvernează siguranţa navigaţiei;
  • Cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor de Management al Sigurantei ( ISM) si al procedurilor operaţionale sau de urgenţă;
  • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor de guvernare şi manevră a navei în diverse situaţii de opeerare sau climatice(Gheata, temperaturi foarte ridicate, zone de furtuni tropicale sau conditii meteorologice dificile;
  • Cunoasterea si Aplicarea Regulamentului de Navigatie (COLREG);

Ultima modificare: 7 februarie 2017

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
2753" data-product_variations="false">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934