Limba engleza maritima- Punte- Actualizare

Detalii

Cod ME-D-A
Numele cursului Limba engleza maritima- Punte- Actualizare
Acreditari ANR
Model curs 3.17
Certificare STCW, Secțiunile A-II/1, A-II/2, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/4, A-III/5, A-III/6
Durata curs 16 ore/2 zile
Standard curs -
Conditii de participare Participanţii trebuie să posede cunoştinţe de limba engleză (citit, scris, vorbit, ascultare şi redare) la nivel mediu pentru personalul brevetat maritim şi maritim-portuar punte/ maşină/ electric şi la nivel de bază pentru personalul nebrevetat maritim punte/ maşină / alte categorii de personal interesate de însuşirea limbajului standardizat aprobat de IMO. Domeniile vizate sunt maritim general şi tehnic naval.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programului de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (prelegere), seminarii, dezbateri, studii de caz, aplicaţii practice, exerciţii aplicative, instruire asistată pe computer şi studiu individual dirijat. Metodologia CERONAV recomandă utilizarea metodei comunicative, caracterizată prin: focalizarea asupra elementelor unui limbaj natural, stimularea utilizării fluenţei, acurateţii si oportunităţii în comunicare, rularea în clasă a unor activităţi lingvistice care să corespundă “vieţii de zi cu zi”, practicarea celor patru deprinderi de comunicare. Alte principii metodologice aplicate cursului de Engleză maritimă: -în centrul procesului de instruire se află cursantul, instructorul facilitează şi îndrumă modul de pregatire al acestuia, atât in clasă cât şi în afara instituţiei, - programa analitică este parţial determinată şi de cerinţele cursanţilor, - se pune accent pe interacţiunea socială: cursantul utilizează surse de informare diferite: documentaţii tehnice, publicaţii de specialitate, media, internet etc. - este stimulată învăţarea independentă dar şi autotestarea.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe iniţiale se efectuează o testare iniţială a cursanţilor, care este analizată împreună cu aceştia. Stabilirea competenţei pe componenta teoretica se va face prin evaluarea testelor scrise sau a testelor pe calculator la finalul programului de instruire, teste ce vor cuprinde intrebari din planul tematic. Nota minimă de promovare este 7 (şapte). Se admite o singură reexaminare în perioada următoarelor 6 luni de la finalizarea programului, în baza achitarii unei taxe stabilite de către CERONAV.
Echipamente practica Simulator de navigație

Descriere

Obiectivele programului sunt:

  • transmiterea si insusirea cunoştinţelor de limbă engleză pe baza cerinţelor obligatorii ale Convenţiei STCW, cu toate amendamentele in vigoare;
  • perfecţionarea abilităţilor de a folosi limba engleză la un nivel peste mediu, spre superior, în domeniul maritim specializat şi maritim general;

Ultima modificare: 19 august 2016

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
2767" data-product_variations="[{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"07122017-08122017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":306,"display_regular_price":306,"image":{"title":"Limba engleza maritima- Punte- Actualizare","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"926_2","variation_description":"","variation_id":15138,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"02112017-03112017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":306,"display_regular_price":306,"image":{"title":"Limba engleza maritima- Punte- Actualizare","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"926_1","variation_description":"","variation_id":15139,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"}]">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934