Pregătire avansată pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere- Inițial

Detalii

Cod STOT-I
Numele cursului Pregătire avansată pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere- Inițial
Acreditari ANR
Model curs 1.02
Certificare STCW, Secțiunile A-I/12, Partea 1 si 2
Durata curs 80 ore/ 10 zile
Standard curs
Conditii de participare Pentru înscrierea la acest curs, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să fi absolvit cursul de “Familiarizare tancuri petroliere si produse chimice”; -să fi absolvit una din formele cursului “Prevenirea şi stingerea incendiului”, conform certificatului sau brevetului pe care îl deţine. In cadrul acestui curs s-au parcurs un numar de 2 ore reprezentind modulele notiuni de baza specifice navelor transportoare de produse petroliere. În situaţia in care solicitantul doreşte să se înscrie la un curs de actualizare, el trebuie să probeze că a absolvit cel puţin o dată acest curs de specializare.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Pentru buna desfăşurare a activităţilor cursului se vor folosi ca metode, mijloace şi tehnici de predare următoarele forme: - metoda expunerii (predare directă); - metoda conversaţiei/discuţiilor; - metoda problematizării; - metoda exerciţiului; - utilizarea softurilor de prezentare (ex. power point); - folosirea simulatoarelor de nave specializate în transportul produselor petroliere. Se vor aplica proceduri moderne de instruire şi transfer cunoştinţe, în scopul obţinerii celor mai bune rezultate, precum: - instruirea asistată de calculator; - lucrul pe echipe şi diseminarea rezultatelor.
Forma de evaluare Cursul începe cu un test iniţial pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe privind operarea navelor de transport produse petroliere. Cursul se încheie prin susţinerea unui test teoretic final precum si practic pe simulator, la care participanţii trebuie să dovedeasca ca si-au insusit cel putin 70% din competentele stabilite prin programa analitica, in conformitate cu Metodologia CERONAV. Pe parcursul cursului se pot desfasura evaluari parţiale pentru a stabili gradul de intelegere al cursului de catre cursanti. In cazul in care un cursant nu reuseste sa demonstreze ca si-a insusit minimum 70% din competente el va fi declarat respins si va trebui sa reia procesul de evaluare. Se admite o singură reevaluare în conformitate cu Metodologia CERONAV. Testele teoretice constau în întrebări din tematica cursului. Întrebările sunt de tip grilă sau întrebare şi completarea cu un răspuns scris. Testele practice constau în soluţionarea unei activităţi de la bordul navei prin rezolvarea unor exerciţii pe simulatoarele de nave transportoare de produse petroliere.
Echipamente practica Simulator de tancuri

Descriere

Cursul îşi propune să participe la creşterea nivelului de pregătire a personalului navigant pentru navele transportoare de produse petroliere
Cei care vor absolvi cursul, trebuie să fie capabili de a lua imediat decizii responsabile în vederea încărcării, descărcării, operaţiuni de spălare a cargotancurilor, folosirea sistemului de gaz inert, transferului şi transportului de marfă sau de a participa la manevra mărfurilor de la bordul navelor de transport produse petroliere, conform certificatului sau brevetului eliberat pe baza competenţelor din STCW2010.

Ultima modificare: 18 august 2016

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
1960" data-product_variations="[{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"22082016-02092016","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"<p class=\"stock in-stock\">5 \u00een stoc<\/p>\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":1785,"display_regular_price":1785,"image":{"title":"Preg\u0103tire avansat\u0103 pentru opera\u021biunile legate de marf\u0103 pe nave pentru transportul produselor petroliere- Ini\u021bial","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1847_1","variation_description":"","variation_id":5298,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"22082016-02092016","attribute_pa_group":"grupa-2"},"availability_html":"<p class=\"stock in-stock\">11 \u00een stoc<\/p>\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":1785,"display_regular_price":1785,"image":{"title":"Preg\u0103tire avansat\u0103 pentru opera\u021biunile legate de marf\u0103 pe nave pentru transportul produselor petroliere- Ini\u021bial","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1850_1","variation_description":"","variation_id":7479,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"22082016-02092016","attribute_pa_group":"grupa-3"},"availability_html":"<p class=\"stock in-stock\">11 \u00een stoc<\/p>\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":1785,"display_regular_price":1785,"image":{"title":"Preg\u0103tire avansat\u0103 pentru opera\u021biunile legate de marf\u0103 pe nave pentru transportul produselor petroliere- Ini\u021bial","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"2745_1","variation_description":"","variation_id":7483,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"}]">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934