Pregătire de bază pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere și chimice – Constanta

Detalii

Cod BTOCT-I
Numele cursului Pregătire de bază pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere și chimice – Constanta
Acreditari ANR
Model curs 1.01
Certificare STCW, Secțiunile A V/1, paragraf 1 si A-V/1-1-1si B-V/1
Durata curs 32 ore/ 4 zile – inițial 16 ore/ 2 zile – actualizare
Standard curs
Conditii de participare Cursul se adresează personalului navigant care lucrează sau urmează a lucra pe navele tip tanc chimic si petrolier care participă la operatiuni de transfer şi condiţionare a mărfurilor la bord sau de la bord, la terminal sau de la terminal sau transfer la alta nava.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Pentru buna deşfăsurare a activităţilor cursului se vor folosi ca metode, mijloace şi tehnici de predare urmatoarele forme: - metoda expunerii (predare directă); - metoda conversatiei/discutiilor; - metoda problematizării; - metoda exerciţiului; - utilizarea softurilor de prezentare (ex. power point); - folosirea simulatoarelor de nave specializate în transportul produselor petroliere lichide. Se vor aplica proceduri moderne de instruire si transfer cunostinte, în scopul obţinerii celor mai bune rezultate, precum: - instruirea asistată de calculator; - prezentarea şi respectarea unor standarde; - lucru pe echipe şi diseminarea rezultatelor.
Forma de evaluare Cursul începe cu un test iniţial pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe privind operarea navelor transportoare de produse petroliere lichide şi produse chimice transportate în vrac. Cursul se încheie prin susţinerea unei evaluări teoretic finale la care participanţii trebuie să dovedeasca insusirea a cel putin 70% din competentele specificate in tabelul A-V/1-1-1din STCW 2010 si în conformitate cu reglementările metodologice ale CERONAV. Pe parcursul cursului se pot susţine evaluări parţiale cu caracter de evaluare a cunoştinţelor acumulate de cursanţi. In cazul in care un cursant nu reuseste sa demonstreze ca a insusit minim 70% din competente este declarat respins si va trebui sa reia procesul de evaluare. Se admite o singură reexaminare în conformitate cu reglementările metodologice ale CERONAV. Testele teoretice constau în întrebari din tematica cursului. Întrebarile sunt de tip grilă sau întrebare şi completarea cu un răspuns scris. Evaluarea practica consta in solutionarea unei activitati de la bordul navei prin rezolvarea unor exercitii pe simulator.
Echipamente practica Simulator de tancuri

Descriere

Cursul îşi propune să acopere cerinţele minime obligatorii de instruire şi calificare pentru operarea în siguranţă la bordul navelor transportoare de produse petroliere lichide si produse chimice în vrac.
La absolvirea acestui curs participanţii vor putea demonstra, teoretic ca au suficiente cunoştinte privind familiarizarea cu tancurile transportatoare de produse petroliere si chimice, construcţia, si anume compartimentarea, instalaţii specifice, proprietăţi ale mărfurilor transportate, măsuri de siguranţă şi protecţie necesare, conform competenţelor din STCW’95, Editia 2010.

Ultima modificare: 19 ianuarie 2017

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
1933" data-product_variations="false">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934