Propulsia cu abur

Detalii

Cod SSP
Numele cursului Propulsia cu abur
Acreditari ANR
Model curs 3.03; 7.02
Certificare STCW, Secțiunea – AIII/2
Durata curs 40 ore/ 5 zile
Standard curs
Conditii de participare La acest curs pot participa categoriile de personal care deţin, conform legislaţiei în vigoare, brevetul de ofiţer mecanic maritim- nivel operational sau managerial (valabil la data înscrierii la curs)
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programului de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (expunere), seminarii, dezbateri, studii de caz, exerciţii pe simulator, exerciţii aplicative, instruire asistată pe computer şi studiu individual dirijat.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunostinţe al cursanţilor din fiecare grupă, se va proceda la o testare iniţială. Evaluarea finală a cunoştinţelor de ordin aplicativ ale cursanţilor se efectuează prin probe scrise, sub formă testare finală. Evaluarea finală a deprinderilor practice ale cursanţilor se efectuează prin probe practice, sub formă de exerciţii practice pe simulator. Rezultatul evaluării practice pe simulatorul de maşină se va calcula, individual pentru fiecare cursant, astfel: - O nota va fi generata de sistemul TEAS de evaluare al simulatorului. - Aceasta va consta in media aritmetica a notelor acordate de sistemul TEAS pe fiecare consola a simulatorului, respectiv consola motorului principal, consola electrica si consola instalatiilor auxiliare. Nota minima pe fiecare consola in parte trebuie sa fie 5 (cinci). Media notelor acordate de sistemul TEAS trebuie să fie 7 (şapte). Media notelor acordate de sistemul TEAS nu se rotunjeste. - O nota va fi acordata de catre experţii evaluatori pe baza unei fise specifice (prezentată in anexă). Ponderea celor 2 note in calculul mediei generale va fi stabilită funcţie de gravitatea acţiunilor întreprinse de către cursant, dar nu va depăşi următoarele procente: o 70 % - nota acordata de simulator o 30 % - nota acordata de catre comisie  Media generală obţinută nu se rotunjeşte.
Echipamente practica Simulator mașină

Descriere

In conformitate cu STCW-2010, la terminarea programului, participanţii vor fi capabili să:

 • cunoască procesele şi fenomenele care fac posibilă funcţionarea unei instalaţii de forţă cu abur sau gaze;
 • calculeze rapid şi eficient, puterile, randamentele si consumurile energetice;
 • evalueze pe baza acestor date, aspectele funcţionale principale din instalaţie;
 • cunoască principalele operaţiuni de întreţinere, reparaţii şi reglare a componentelor instalaţiei;
 • pună în funcţiune şi să oprească în mod corespunzător instalatia de propulsie cu abur sau gaze, precum şi instalaţiile aferente;
 • opereze, urmărească în funcţionare şi să evolueze performanţele instalaţiilor energetice de la bordul navelor;
 • exploateze în condiţii de maximă siguranţă echipamentele şi sistemele de la bordul navelor;
 • detecteze şi să identifice în timp util cauzele funcţionării defectuoase a agregatelor şi să remedieze defecţiunile;
 • asigure un climat de muncă conform codului ISM;
 • organizeze procedurile de intreţinere şi reparaţii ale agregatelor conform specificaţiilor tehnice şi în conformitate cu normele de protecţie a muncii;
 • interpreteze în mod corespunzător indicaţiile aparatelor de măsură şi control ale agregatelor din compartimentul maşină;
 • să se familiarizeze în timp util cu sistemele utilizate în cadrul compartimentului maşină din dotarea navelor moderne;
 • să conştientizeze necesitatea unei pre-planificări adecvate, a utilizării check-list- urilor precum şi a procedurilor specifice, implicate în operaţiunile de pornire şi punere în funcţiune a agregatelor;
 • înţeleagă şi să conştientizeze aplicarea procedurilor corecte de supraveghere a instalaţiilor în timpul cartului;
 • fie capabili de a lua decizii prompt, sigur şi eficient pentru remedierea problemelor apărute în exploatarea agregatelor din compartimentul maşină.

Ultima modificare: 18 august 2016

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
2253" data-product_variations="[{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"30102017-03112017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":992,"display_regular_price":992,"image":{"title":"Propulsia cu abur","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"525_2","variation_description":"","variation_id":15317,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"18092017-22092017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":992,"display_regular_price":992,"image":{"title":"Propulsia cu abur","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"525_1","variation_description":"","variation_id":15318,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"}]">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934