Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini – actualizare – Constanta

Detalii

Cod ETRM-A
Numele cursului Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini – actualizare – Constanta
Acreditari ANR
Model curs 2,07; 7.02
Certificare STCW, Secțiunile AIII/2;
Durata curs 24 ore/ 3 zile
Standard curs
Conditii de participare La cursul iniţial pot participa categoriile de personal care deţin, conform legislaţiei în vigoare, brevetul de ofiţer mecanic maritim- nivel operaţional sau managerial (valabil la data înscrierii la curs) La cursul de actualizare pot participa ofiţerii mecanici maritimi, nivel operaţional sau managerial, care fac dovada absolvirii cursului iniţial.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programului de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (expunere), seminarii, dezbateri, studii de caz, exerciţii pe simulator, exerciţii aplicative, instruire asistată pe computer şi studiu individual dirijat.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunostinţe iniţiale se efectuează o testare initială a cursanţilor, care este analizată împreună cu aceştia Examenul de absolvire a cursului de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist se va sustine în scris şi prin testare pe calculator la fiecare materie din componenţa programei analitice după care se va proceda la evaluarea practică a acestora. Rezultatul evaluării practice pe simulatorul de maşină se va calcula, individual pentru fiecare cursant, astfel: • O nota va fi generata de sistemul TEAS de evaluare al simulatorului. Aceasta va consta in media aritmetica a notelor acordate de sistemul TEAS pe fiecare consola a simulatorului, respectiv consola motorului principal, consola electrica si consola instalatiilor auxiliare. • Nota minima pe fiecare consola in parte trebuie sa fie 5 (cinci). • Media notelor acordate de sistemul TEAS trebuie să fie 7 (şapte). • Media notelor acordate de sistemul TEAS nu se rotunjeste. • O nota va fi acordata de catre experţii evaluatori pe baza unei fise specifice (prezentată in anexă). • Ponderea celor 2 note in calculul mediei generale va fi stabilită funcţie de gravitatea acţiunilor întreprinse de către cursant, dar nu va depăşi următoarele procente: • 70 % - nota acordata de simulator • 30 % - nota acordata de catre comisie • Media generală obţinută nu se rotunjeşte. Rezultatele evaluării finale se înregistrează în Catalogul cursului (Registrul matricol). Condiţiile minime de promovare sunt următoarele : • pentru disciplinele la care evaluarea se face numai prin probă scrisă, nota minimă de promovare este 7 (sapte); • pentru disciplinele la care evaluarea se face atât prin probă scrisă cât si prin probă practică , media minimă de promovare este 7 (sapte); • dacă persoana evaluată obţine nota sub 5 (cinci) la proba scrisă sau proba practică, nu se face media, cursantul fiind declarat respins. Nota de absolvire la fiecare disciplină reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la evaluarea pe timpul perioadei de instruire si nota obţinută la evaluarea finală. Cursanţii care nu au întrunit condiţiile de promovare în perioada de instruire nu pot participa la evaluarea finală decât după ce întrunesc condiţiile de promovare a cursului. Cursanţii care nu au întrunit condiţiile de promovare la evaluarea finală sunt declaraţi respinsi. Pentru absolvirea programului cursanţii au dreptul la o singură reexaminare în maxim 6 (sase) luni de la finalizarea programului respectiv, la toate disciplinele la care nu a fost promovat. Reexaminarea cursantului se va efectua de către expertul care a susţinut cursul după achitarea tarifului aprobat pentru reeaxaminare. Rezultatele reexaminării se vor consemna în Catalogul cursului. În cazul în care nici după reexaminarea finală cursantul nu îndeplineste baremul minim de promovare cursul trebuie repetat.
Echipamente practica Simulator mașină

Descriere

In conformitate cu STCW-2010, la terminarea programului, participanţii vor fi capabili să:

  • planifice şi să organizeze eficient activitatea personalului departamentului maşină;
  • pună în funcţiune şi să oprească în mod corespunzător motorul principal şi cele auxiliare, precum şi instalaţiile aferente;
  • opereze, urmărească în funcţionare şi să evolueze performanţele instalaţiilor energetice de la bordul navelor;
  • exploateze în condiţii de maximă siguranţă echipamentele şi sistemele de la bordul navelor;
  • organizeze în mod eficient operaţiunile de ambarcare-transfer combustibil precum şi cele de balastare-debalastare;
  • folosească în mod eficient sistemul de comunicaţie intern de la bord;
  • detecteze şi să identifice în timp util cauzele funcţionării defectuoase a agregatelor şi să remedieze defecţiunile;
  • asigure un climat de muncă conform codului ISM;

Ultima modificare: 10 martie 2017

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
3522" data-product_variations="[{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"27092017-29092017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":909,"display_regular_price":909,"image":{"title":"Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini - actualizare - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1569_8","variation_description":"","variation_id":13484,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"26042017-28042017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":909,"display_regular_price":909,"image":{"title":"Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini - actualizare - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1569_7","variation_description":"","variation_id":13485,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"25102017-27102017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":909,"display_regular_price":909,"image":{"title":"Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini - actualizare - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1569_6","variation_description":"","variation_id":13486,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"24052017-26052017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":909,"display_regular_price":909,"image":{"title":"Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini - actualizare - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1569_5","variation_description":"","variation_id":13487,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"22112017-24112017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":909,"display_regular_price":909,"image":{"title":"Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini - actualizare - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1569_4","variation_description":"","variation_id":13488,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"21062017-23062017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":909,"display_regular_price":909,"image":{"title":"Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini - actualizare - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1569_3","variation_description":"","variation_id":13489,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"20122017-22122017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":909,"display_regular_price":909,"image":{"title":"Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini - actualizare - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1569_2","variation_description":"","variation_id":13490,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"19072017-21072017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":909,"display_regular_price":909,"image":{"title":"Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini - actualizare - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1569_1","variation_description":"","variation_id":13491,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"},{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"05042017-07042017","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":909,"display_regular_price":909,"image":{"title":"Managementul activitatii si resurselor echipei de cart in compartimentul masini - actualizare - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":0,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"1569_","variation_description":"","variation_id":13492,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"}]">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934