Ofiter desemnat cu securitatea companiei – Constanta

Detalii

Cod CSO
Numele cursului Ofiter desemnat cu securitatea companiei – Constanta
Acreditari ANR
Model curs 3.20
Certificare STCW, Secțiunea A-VI/5
Durata curs 40 ore/ 5 zile inițial 16 ore/ 2 zile actualizare
Standard curs
Conditii de participare La cursurile de CSO (OSC) pot participa persoanele nominalizate de companie pentru îndeplinirea funcţiei de CSO (OSC) La cursurile de reactualizare CSO (OSC) pot participa persoanele desemnate de către companiile deţinătoare de nave sau de facilitate portuare care au îndeplinit fincţii de CSO (OSC) şi care au efectuat cursul iniţial de specializare pentru funcţia de CSO (OSC)
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programului de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (expunere), seminarii, dezbateri, studii de caz, aplicaţii practice, vizionări de filme didactice şi studiu individual dirijat.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe iniţiale se efectuează o testare iniţială a participanţilor la curs, care este analizată împreună cu aceştia. Evaluarea finală a cunştinţelor acumulate se efectuează prin probe scrise, sub formă de testare finală (teste grilă, întrebări, eseu sau realizarea unei lucrări personale care să cuprindă conţinutul tutror modulelor prezentate, lucrări aplicative). La evaluarea finală, punctajul se acordă individual, media minimă de promovare fiind 7(şapte).
Echipamente practica

Descriere

La terminarea cursului participanţii vor avea capacitatea de a demonstra înţelegerea şi aplicarea în practică a Codului ISPS cu amendamentele aduse acestuia şi noutăţile apărute în domeniul securităţii maritime. Totodată vor fi capabili să îndeplinească competenţele, să deţină aptitudinile şi atitudinile necesare îndeplinirii funcţiei de CSO. În acelaşi timp vor fi capabili de a efectua, organiza şi desfăşura în cadrul companiei de navigaţie sau în facilitatea portuară acţiunile necesare în vederea asigurării unei securităţi optime a navei, companiei sau facilităţii portuare, ţinând cont de Codul ISPS şi amendamentele aduse acestuia în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Pentru personalul obişnuit din cadrul companiilor de navigaţie sau a companiilor deţinătoare de facilitate portuare, la terminarea cursului vor fi capabili să demonstreze înţelegerea şi aplicarea în practică a Codului ISPS cu amendamentele în vigoare fiind capabili a executa în compania de navigaţie sau facilitate portuară, atribuţiunile specifice ce le revin în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Codul ISPS cu amendamentele în vigoare.

Ultima modificare: 6 septembrie 2017

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4231
3885" data-product_variations="[{"attributes":{"attribute_pa_duration-time":"25042016-03052016","attribute_pa_group":"grupa-1"},"availability_html":"<p class=\"stock in-stock\">5 \u00een stoc<\/p>\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"Nu se aplic\u0103","display_price":978,"display_regular_price":978,"image":{"title":"Ofiter desemnat cu securitatea companiei - Constanta","caption":"","url":false,"alt":"","src":null,"srcset":false,"sizes":false,"full_src":null,"full_src_w":null,"full_src_h":null,"gallery_thumbnail_src":null,"gallery_thumbnail_src_w":null,"gallery_thumbnail_src_h":null,"thumb_src":null,"thumb_src_w":null,"thumb_src_h":null,"src_w":null,"src_h":null},"image_id":"","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"496_","variation_description":"","variation_id":3887,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"Nu se aplic\u0103"}]">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934