Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare – inițial

Detalii

Cod PSCRB-I-GL
Numele cursului Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare – inițial
Acreditari ANR
Model curs 1.23
Certificare STCW, Secțiunea A-VI/2, par.1 ÷ 4
Durata curs 32 ore/ 4 zile
Standard curs
Conditii de participare Accesul la modulele cu exerciţii practice, din baza de instruire şi antrenament, este permis numai cu condiţia existenţei vizitei medicale la zi sau a unei adeverinţe medicale care sã ateste lipsa unor afecţiuni ce nu ar permite efort fizic intens. Deasemeni se va efectua instructajul de protecţia muncii şi se va folosi echipament de protecţie adecvat.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programului de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (expunere), dezbateri, aplicaţii practice.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe iniţiale se efectuează o testare iniţială prin teste tip grilă a cursanţilor, care este analizată împreună cu aceştia. Evaluarea finală a cunoştinţelor de ordin aplicativ ale cursanţilor se efectuează prin probe scrise, sub formă de testare finală prin teste tip grilă. La evaluarea atât prin probe scrise cât şi prin probe practice punctajul se acordă individual. Media minimă de promovare este 7 (şapte), iar nota minimă pentru fiecare probă de evaluare (scrisă sau practică) este 5 (cinci).
Echipamente practica Baza Nautică

Descriere

Programa analitică acoperă cerinţele convenţiei STCW – 1995 cap.VI – secţiunea A-VI-2, Tabel A-VI/2-1 şi asigură standardul minim de competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a ambarcaţiunilor de salvare în timpul şi după lansarea acestora. Cursanţii vor fi deasemenea capabili să utilizeze motoarele mijloacelor de salvare şi să conducă supravieţuitorii şi mijloacele de salvare după abandonarea navei. Deasemenea cursanţii vor şti să utilizeze corect dispozitivele de localizare, comunicaţii şi semnalizare.

Ultima modificare: 19 august 2016

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
8868" data-product_variations="false">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934