Curs de specializare bucatar maritim (numai pentru bucatar)

Detalii

Cod SBM-GL
Numele cursului Curs de specializare bucatar maritim (numai pentru bucatar)
Acreditari
Model curs
Certificare
Durata curs 3 zile
Standard curs
Conditii de participare Pentru înscrierea la acest curs, solicitanţii trebuie să facă dovada calificării în meseria de bucătar.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programului de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (expunere), seminarii, dezbateri, studii de caz, demonstraţii şi aplicaţii practice, vizionări de filme didactice şi studiu individual dirijat.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe iniţiale se efectuează o testare iniţială a cursanţilor, care este analizată împreună cu aceştia. Evaluarea finală a cunoştinţelor de ordin aplicativ ale cursanţilor se efectuează prin probe scrise, sub formă testare finală. Evaluarea finală a deprinderilor practice ale cursanţilor se efectuează prin probe practice, sub formă de exerciţii practice bazate pe scenarii de instruire/evaluare . La evaluarea prin probe scrise punctajul se acordă individual, iar la evaluarea prin probe practice punctajul se acordat individual sau pe echipe. Media minimă de promovare este 7(şapte), iar nota minimă pentru fiecare probă de evaluare (scrisă sau practică) este 5 (cinci)
Echipamente practica

Descriere

Obiectivul programului este transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor de ordin aplicativ şi a deprinderilor practice necesare efectuării funcţiei de bucătar la bordul navelor maritime. Cursanţii absolvenţi ai acestui program vor fi capabili:

  • să prepare hrana la bordul navelor (inclusiv la cele cu echipaje multinaţionale);
  • să aplice conceptele nutritive, de sănătate şi igienă, împreună cu aspectele bugetare şi de costuri ale operaţiunilor de aprovizionare cu alimente;
  • să-şi asume responsabilitatea pentru operaţiunile de preparare a hranei echipajului;
  • să supravegheze curăţenia cabinelor şi celelalte activităţi de menaj asociate;
  • să menţină cel mai înalt nivel privind practicile de lucru în siguranţă, protecţia mediului, securitatea navei şi a personalului de la bord.

Ultima modificare: 24 august 2016

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934