Familiarizare de securitate – Galati

Detalii

Cod SSD-GL
Numele cursului Familiarizare de securitate – Galati
Acreditari ANR
Model curs 3.26
Certificare STCW, Secțiunea A-VI/5
Durata curs 16 ore/ 2 zile
Standard curs
Conditii de participare La cursul de sarcini specifice de securitatea a navei pot participa posesorii de carnet de marinar şi / sau certificat de capacitatesau personal desemnat de companii care urmează să deţină atribuţiuni cu privire la securitatea navei.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programului de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (expunere), seminarii, dezbateri, studii de caz, aplicaţii practice, vizionări de filme didactice şi studiu individual dirijat.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe iniţiale se efectuează o testare iniţială a participanţilor la curs, care este analizată împreună cu aceştia. Evaluarea finală a cunştinţelor acumulate se efectuează prin probe scrise, sub formă de testare finală (teste grilă, întrebări, eseu sau realizarea unei lucrări personale care să cuprindă conţinutul tutror modulelor prezentate, lucrări aplicative). La evaluarea finală, punctajul se acordă individual, media minimă de promovare fiind 7(şapte).
Echipamente practica

Descriere

Pentru personalul nebrevetat sau personalul obişnuit din cadrul companiilor de navigaţie sau a companiilor deţinătoare de facilitate portuare, la terminarea cursului vor fi capabili să demonstreze înţelegerea şi aplicarea în practică a Codului ISPS cu amendamentele în vigoare fiind capabili a executa la bord, în compania de navigaţie sau facilitate portuară, atribuţiunile specifice ce le revin în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Codul ISPS cu amendamentele în vigoare.
Obiectivul programului este transmiterea si insusirea cunostintelor de ordin aplicativ si a deprinderilor practice necesare efectuarii serviciului la bordul navelor, in conditii de siguranta.
La finalizarea acestui program, cursantii vor avea cunostinte suficiente pentru a le permite sa:

  • contribuie la îmbunătătirea securitătii maritime pe nava lor prin constientizare sporită;
  • recunoască amenințările de securitate;
  • înteleagă necesitatea si metodele de menținerea gradului de constientizare de securitate si de certificare vigilentă.

Ultima modificare: 7 martie 2017

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
9036" data-product_variations="false">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934