Nave de pasageri – Constanta

Detalii

Cod CBP
Numele cursului Nave de pasageri – Constanta
Acreditari ANR
Model curs 1.28 şi 1.29;
Certificare STCW, Secțiunile A-V/2 par.1 la 6
Durata curs 32 ore/ 4 zile
Standard curs
Conditii de participare Programul este obligatoriu pentru comandantii, ofiterii, personalul nebrevetat şi personalul auxiliar de la bordul navelor de pasageri. Toate categoriile de personal cu atribuţii specifice conform Conventiei STCW, Regula V/2 (cu standardele de instruire specificate în Codul STCW, Secţiunea A-V/2) trebuie să parcurgă acest program de instruire.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Cursul include instruire teoretica bazata pe expuneri, seminarii, dezbateri si studii de caz, instruire video si instruire practica bazata pe scenarii de instruire/evaluare practica. Personalul de instruire va avea studii superioare şi pregatirea cerută prin STCW, Cod A-I/6 par.7, precum şi o experienţă adecvată în serviciu la bordul navei.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe iniţiale se efectuează o testare iniţială a cursanţilor, care este analizată împreună cu aceştia. Pe timpul desfăşurării cursului se vor efectua şi evaluări parţiale. Evaluarea finală a cunoştinţelor de ordin aplicativ ale cursanţilor se efectuează prin probe scrise, sub formă de testare finală sau referate. Evaluarea finală a deprinderilor practice ale cursanţilor se efectuează prin probe practice sub formă de exerciţii bazate pe scenarii de instruire/evaluare practica. La evaluarea prin probe scrise punctajul se acordă individual. La evaluarea finală a deprinderilor practice punctajul se acordă individual sau pe echipe. Media minimă de promovare este 7 (şapte).
Echipamente practica

Descriere

Programul acoperă cerinţele minime obligatorii specificate în Convenţia STCW, Regula V/2 şi în Secţiunea A-V/2 din codul STCW pentru personalul navigant ambarcat pe navele de pasageri.
Îndeplinind standardele minime de competenţă în efectuarea serviciului la bordul navelor de pasageri un cursant absolvent va fi capabil:

  • să organizeze procedurile în caz de urgenţă la bordul navei;
  • să optimizeze utilizarea resurselor disponibile;
  • să controleze răspunsul la situaţiile de urgenţă;
  • să controleze pasagerii şi alte categorii de personal pe timpul situaţiilor de urgenţă;
  • să organizeze deplasarea în siguranţă a pasagerilor şi a unităţilor de transport (vehicule, vagoane etc.) pe timpul ambarcării/debarcării;
  • să stabilească şi să menţină o comunicare eficientă.

Programul îşi mai propune să transmită cursanţilor cunosţintele de ordin aplicativ si deprinderile practice necesare efectuarii serviciului la bordul navelor de pasageri. De asemenea, programul isi propune sa familiarizeze cursantii cu procedurile şi echipamentele navei care, combinate cu antrenamentele şi exerciţiile de rol, regulate şi realiste, de la bordul navei, îi vor ajuta să reacţioneze cu calm şi eficienţă într-o situaţie reală in care este amenintata siguranta navei, a pasagerilor sau a unitatilor de transport (vehicule, vagoane etc.).

Ultima modificare: 31 iulie 2017

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
8523" data-product_variations="false">
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 925

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 933

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/themes/ceronav-child/functions.php on line 934