Prevenirea şi Lupta Contra Incendiilor – Nivel Avansat – Inițial

Detalii

Cod AFF-I-GL
Numele cursului Prevenirea şi Lupta Contra Incendiilor – Nivel Avansat – Inițial
Acreditari ANR
Model curs 2.03
Certificare STCW, Secțiunile A-VI/1 par.2.1.1.2; A-VI/3
Durata curs 56 ore/ 7 zile
Standard curs
Conditii de participare Pentru înscrierea la acest curs, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - participarea la programele de instruire pentru personalul cu funcţii în siguranţa navigaţiei este condiţionată de avizele de aptitudine medicală şi psihologică. - participarea la programele care conţin module de practică (protecţie antiincendiu) pentru alte categorii de personal decât cele implicate în siguranţa navigaţiei este condiţionată de prezentarea unei adeverinţe medicale, nu mai veche de 15 zile, care să ateste posibilitatea angajării cursanţilor la efort fizic intens ( lipsa afecţiunilor respiratorii sau cardiace). - participanţii la programele care conţin module de protecţie antiincendiu se vor prezenta cu lenjerie de bumbac sau lână.
Forma de organizare Frecventa zilnica
Forma de predare Conţinutul programelor de instruire se transmite prin activităţi de instruire directă (expunere), dezbateri, aplicaţii practice în poligonul P.S.I. desfăşurate de către 2 experţi consultanţi.
Forma de evaluare Pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe iniţiale se efectuează o testare iniţială prin teste tip grilă a cursanţilor, care este analizată împreună cu aceştia. Evaluarea finală a cunoştinţelor de ordin aplicativ ale cursanţilor se efectuează prin probe scrise, sub formă de testare finală prin teste tip grilă. Evaluarea finală a deprinderilor practice ale cursanţilor se efectuează prin probe practice, sub formă de exerciţii practice în poligonul P.S.I. din Baza Nautică. La evaluarea atât prin probe scrise cât şi prin probe practice punctajul se acordă individual. Media minimă de promovare este 7 (şapte), iar nota minimă pentru fiecare probă de evaluare (scrisă sau practică) este 5 (cinci).
Echipamente practica Baza Nautică

Descriere

Personalul navigant va fi instruit într-o formă avansată, înaintea ambarcării, în privinţa cunoaşterii pericolelor de incendiu la bordul navelor, modalităţi de combatere a incendiului la bordul navelor, organizarea, tactica şi conducerea grupelor de intervenţie în cazul unui incendiu la bord, demonstrând, până la finalizarea cursului, competenţele necesare.

Ultima modificare: 19 august 2016

Alegeti perioada cursului

Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 3.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 5775
8903" data-product_variations="[]">

Acest produs nu este prezent în stoc și este indisponibil.