Delegația CERONAV prezentă la Comitetul European pentru Standardizare în Navigația pe ape Interioare – CESNI/QP

În perioada 24 – 25 mai 2023, la Strasbourg, Franța, se desfășoară întrunirea Grupului de lucru temporar CESNI/QP – Comitetul European pentru Standardizare în Navigația pe ape Interioare – Calificare Profesională.

Delegația CERONAV participă la această reuniune, care are ca temă principală pe agenda grupului de lucru, implementarea Directivei Uniunii Europene 2017/2397 privind recunoașterea calificărilor profesionale în navigația pe ape interioare. România a fost prima țară în a cărei legislație a fost transpusă Directiva Europeană, prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii 209/2022, pentru aprobarea standardelor de pregătire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului român de la bordul navelor de navigație pe ape interioare.

“Participarea activă a CERONAV în cadrul acestui comitet CESNI/QP, solicitată de către CCNR (Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin), demonstrează angajamentul nostru în armonizarea cadrului legislativ, privind calificarea profesională și creșterea mobilității personalului pregătit în cadrul CERONAV, pentru sectorul navigației pe ape interioare” a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO.

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale –  CERONAV este membru fondator în cadrul EDINNA – Asociația Europeană a instituțiilor de educație și instruire din domeniul transportului pe ape interioare.

Datorită experienței și competenței instituției în domeniul pregătirii și perfecționării personalului navigant din navigația pe ape interioare, CERONAV a fost acceptat ca membru cu expertiză în CESNI/QP, începând cu anul 2015.

CERONAV continuă să contribuie la dezvoltarea și implementarea standardelor de competențe profesionale în navigația pe ape interioare, asigurând astfel pregătirea și perfecționarea personalului navigant conform cerințelor europene și naționale. Prin intermediul colaborării strânse cu organizațiile și asociațiile relevante la nivel european, ne asigurăm că industria navigației pe ape interioare rămâne la standarde ridicate de siguranță, eficiență și competență profesională.

 

Serviciu Marketing

Tel: 0241 639595

Fax: 0241 631415

E-mail: marketing@ceronav.ro

Ultima modificare: 24 mai 2023