Potrocea Dan

Potrocea Dan

Nume: POTROCEA
Prenume: DAN
Functie: Expert Consultant I A

PREGATIRE PROFESIONALA SI EXPERIENTA IN DOMENIU

A. Studii universitare, postuniversitare Masterat/ Doctorat
2003 – 2011, Academia de Tehnica Militara Bucuresti / Universitatea Maritima Constanta, Doctor in inginerie mecanica, Specialitatea Masini si Echipamente Termice
1981 – 1985, Academia Navala „Mircea cel Batrân” Constanta, Inginer electromecanic / Ofiter electromecanic maritim

B. Brevet maritim
1994, Brevet Sef Mecanic Maritim

C. Cursuri de perfectionare/ specializare
2014, Manager resurse umane, ATC & IT Solutions Bucuresti
2014, Comunicare, tehnici de negociere, ATC Training Bucuresti
2013, Formare instructori IMO, CERONAV Constanta
2013, Formator, CERONAV Constanta
2012, ECDl Complet – Permisul european de conducere a computerului Complet, ECDL România
2012, Testare MARLINS, CERONAV Constanta
2011, Examinarea si evaluarea competentei personalului navigant, CERONAV Constanta
2011, Curs operational de instruire pentru utilizarea simulatorului de masini navale Transas ERS 5000, Transas Eurasia
2007, Curs Expert Evaluator Bunuri Mobile, ANEVAR România
2006, Curs operational de instruire pentru utilizarea simulatorului de masini navale Transas ERS 4000, Transas Eurasia
2003, Competenta lingvistica a limbii engleze, Academia Navala „‘Mircea cel Batrân” Constanta
2002, Formare instructori, CERONAV Constanta

D. Experienta in domeniu
2009 – Prezent, Universitatea maritima Constanta, Colaborator / Sef lucrari
2006 – Prezent, Academia navala “Mircea cel Batrân” Constanta, Colaborator / Sef lucrari
2001 – Prezent, CERONAV Constanta, Expert Consultant 1A
2000 – 2001, CERONAV Constanta, Expert Consultant – colaborator
1994 – 2000, Diverse companii maritime, Sef Mecanic Maritim
1992 – 1994, Diverse companii maritime, Sef Mecanic Maritim Secund
1989 – 1992, Diverse companii maritime ,Ofiter mecanic maritim II
1987 – 1989, Diverse companii maritime ,Ofiter mecanic maritim III
1985 – 1987, Diverse companii maritime ,Ofiter mecanic maritim stagiar

E. Membru al:
Asociatia Absolventilor Academiei Navale „Mircea cel Batrân” – Alumni ANMB – Membru fondator

F. Titluri publicate
Dan Potrocea, Brevet de inventie Nr. 128584 – Placa termica, Oficiul de stat pentru inventii si marci, Bucuresti, August 2014
Dan Potrocea / Camelia Tataru, Specializare Fitter, Editura Maiastra, Constanta, Martie 2012
Dan Potrocea, Contributii privind studiul parametrilor termodinamici ai instalatiilor navale cu tuburi termice, Editura Muntenia, Constanta, România, 2011
Dan Potrocea, Florea Traian, Pruiu Anastase, F. V. Traian, Mihai Bejan, A method for calculating of the coefficient for the regenative losses in Stirling machines, The 4th International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2011,Transilvania University, Brasov, Romania, Octombrie 2011
Dan Potrocea / Alin Draghici, Training Tools for Fire Fighting Courses, 57th International Meeting and Safety Seminar of the International Association forSafety and Survival Training,Safety and Survival Equipment and Training Tools, Septembrie 2010
Dan Potrocea, Colectia Ofiterului Mecanic Maritim / Motoare cu ardere interna navale, Constructie, functionare, cicluri, Editura Muntenia, Constanta, România, Mai 2010
Dan Potrocea, Engine room simulator, Editura TEOCORA, Constanta, 2010
Dan Potrocea, MAN B&W auxiliary propulsion concept, 21th International Conference NAV-MAR-EDU 2009, ANMB Constanta, Romania
Dan Potrocea, Heat pipe basics, 21th International Conference NAV-MAR-EDU 2009, ANMB Constanta, Romania

G. Participari la conferinte/ seminarii/ simpozioane nationale/ internationale
The 4th International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2011, Transilvania University, Brasov, Romania
57th International Meeting and Safety Seminar of the International Association for Safety and Survival Training,Safety and Survival Equipment and Training Tools
21th International Conference NAV-MAR-EDU 2009, ANMB Constanta, Romania

Ultima modificare: 8 iulie 2016