Boitan Victor

Boitan Victor

Nume: BOITAN
Prenume: VICTOR
Functie: Expert Consultant IA – Sucursala Galati

PREGATIRE PROFESIONALA SI EXPERIENTA IN DOMENIU:

A. Studii universitare, postuniversitare Masterat/Doctorat
2001 – 2002, Universitatea Dunarea de Jos, Galati, curs postuniversitar „Profesionalizare Psihopedagogica si Metodica”
1976 – 1982, Institutul de Marina Mircea cel Batrân, Constanta, Specializarea Navigatie Maritima

B. Brevet
Capitan maritim-portuar
Capitan fluvial categoria A
Pilot de Dunare Maritima

C. Cursuri de perfectionare/ specializare
2014, Comunicare. Tehnici de negociere, ATC Training
2014, Manager Resurse Umane, ATC Training
2013, Expert achizitii publice, Standard Consulting
2013, Formare instructori, in conformitate cu prevederile Conventiei STCW 1978, cu mendamentele in vigoare, CERONAV Constanta
2013, Curs Examinarea si Evaluarea Competentei Personalului Navigant, CERONAV Constanta
2011, Curs Developing e-learning teaching and learning resources based on the IMO Standards, organizat in cadrul proiectului Sloop2desc, finantat prin programul Leonardo da Vinci
2009, Manipularea si transportul marfurilor periculoase pe ape interioare, Certificat de Expert ADN
2007, Formare expert in navigatia cu pasageri pe cai navigabile interioare, CERONAV – Subunitatea Galati
2007, Curs de pregatire special pentru transport pasageri pe cai navigabile interioare, CERONAV – Subunitatea Galati
2006, Curs Limba germana, CERONAV – Subunitatea Galati
2005, Formare Formatori in cadrul Programului PHARE, STC Rotterdam, Galati
2005, Evaluarea, examinarea si certificarea personalului navigant, STC Rotterdam, Galati

D. Experienta in domeniu
2003 – prezent, CERONAV Constanta, Expert Consultant IA
1997 – 2003, CPPNF Galati, Expert Consultant
1996 – 1997, SC World Pilot Service Ltd., Galati, Capitan fluvial si Pilot Dunare Maritima
1995 – 1996, SC CONAV Ltd., Constanta, Capitan fluvial
1995, Capitania Zonala Galati, Capitan Specialist de Port
1993 – 1995, AFDJ RA, Galati, Comandant instructor
1991 – 1993, SC Transdanubiu SRL., Galati, Capitan fluvial
1982 – 1991, CPLMC Constanta, Expert Consultant
1973 – 1982, INF NAVROM, Galati, Capitan fluvial

E. Membru al:
Corpului Expertilor Tehnici din România – Filiala Galati
Corpului Expertilor Judiciari de pe lânga Tribunalul Galati

F. Titluri publicate
Operator radiotelefonist in serviciul radiotelefonic pe caile navigabile interioare, Editura Dobrogea, Constanta,2008
Limba germana – Vocabular standard, Editura Dobrogea, Constanta, 2008
Transport pasageri pe ape interioare, Editura Dobrogea, Constanta, 2005
Navigatia pe Dunare – Sector international, Editura Dobrogea, Constanta, 2005
Operator radar la bordul navelor de ape interioare, Editura Scorpion, Galati, 2003

G. Participari la conferinte/ seminarii/ simpozioane nationale/ internationale
n/a

Ultima modificare: 8 iulie 2016