Munteanu Doina

Munteanu Dorina

Nume: MUNTEANU
Prenume: DOINA
Functie: Expert Consultant I A, Director CERONAV, Subunitatea Galati

PREGATIRE PROFESIONALA SI EXPERIENTA IN DOMENIU

A. Studii universitare, postuniversitare Masterat/ Doctorat
2004 – 2008, Universitatea Maritima Constanta, cursuri postuniversitare – Doctorat cu Titlu de doctor in stiinte inginereseti „Inginerie mecanica”
2002 – 2004, Universitatea Maritima Constanta, cursuri postuniversitare – Masterat – „Management maritim si portuar”
2001 – 2002, Universitatea Dunarea de Jos, Galati, curs postuniversitar „Profesionalizare Psihopedagogica si Metodica”
1976 – 1981, Universitatea Dunarea de Jos, Galati, Facultatea de Nave

B. Brevet maritim portuar / fluvial
Sef mecanic maritim portuar; Ofiter electrician maritim portuar
Sef mecanic fluvial, Ofiter electrician fluvial

C. Cursuri de perfectionare/ specializare
2013 – Curs Evaluator Proiecte, Best Smart Consulting
2013 – Curs Formare Instructor, CERONAV
2013 – Curs Examinarea si Evaluarea Competentei Personalului Navigant, CERONAV
2013 – Curs Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune, Best Smart Consulting
2012 – Curs Expert Achizitii Publice, Standard Consulting
2012 – Modul de formare de tip postuniversitar pentru Membrii Retelei Nationale a Promotorilor, Facilitatorilor si Expertilor SUERD – Strategia UE pentru Regiunea Dunariidocument cardinal pentru integrarea dezvoltarii Romaniei in context dunarean, organizata de Catedra Internationala Onorifica in sprijinul SUERD in parteneriat cu Academia Romana
2012 – Sesiunea Nationala de Empowering, Training si Lobby a Corpului de Promotori, Facilitatori si Experti pentru implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii, organizata de Catedra Internationala Onorifica in sprijinul SUERD, Presedinte onorific: E.S Ambasador Liviu Aurelian BOTA
2012 – Curs Microsoft Project, organizat de CODECS S.A Romania
2011 – Curs Developing e-learning teaching and learning resources based on the IMO Standards, organizat in cadrul proiectului Sloop2desc, finantat prin porogramul Leonardo da Vinci
2011 – Curs Managementul Implementarii Sistemului de Control Managerial, efectuat prin compania Module Quality Consulting
2010 – Formare profesionala Consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare
2009 – Curs Pregatire Generala si Specializare in Manipularea si Transportul Marfurilor Periculoase, CERONAV, si obtinere Atestat de Expert ADN eliberat de ANR
2009 – Curs Operator GMDSS – LRC si obtinere Certificat de Operator GMDSS – LRC, eliberat de ANCOM
2008 – Managementul de proiect, curs organizat de firma Roland Gareis Consulting, Constanta
2007 – Curs de pregatire speciala pentru transportul pasagerilor pe caile navigabile interioare, CERONAV- Subunitatea Galati pentru organizare curs si Autoritatea Navala Romana pentru examinare si eliberare certificat
2006 – Examinare pentru obtinerea permisului ECDL complet, E.C.D.L.Romania, Galati
2006 – Operator de transport pe caile navigabile interioare, CERONAV – Subunitatea Galati pentru organizare curs si Autoritatea Navala Romana pentru atestare
2005 – Formare Formatori in urmatoarele domenii: Prevenire Poluare, Transportul Marfurilor Periculoase, Legislatie UE , Cod I.S.M., Logistica si Transport Multimodal, Operator de Transport pe caile navigabile interioare, cursuri organizate in cadrul Programului PHARE RO 2002/000-586.10.03 de catre S.T.C.Group Rotterdam, Olanda
2005 – Evaluarea, examinarea si certificarea personalului navigant, Galati, S.T.C.Group Rotterdam, Olanda
2004 – Comunicarea in organizatie, Codecs, Sinaia
2003 – Managementul mediului in porturi, A. P.D.M. Galati si G.T.Z.Constanta, Galati

D. Experienta in domeniu
2003 – prezent, CERONAV Constanta, Expert Consultant I A, Director Subunitatea Galati
2005 – 2008, cadru didactic asociat la Universitatea „Dunarea de Jos” Galati
1996 – 2003, CPPNF Galati, Director
1991 – 1996, CPPNF Galati, Expert Consultant
1982 – 1991, AFDJ Galati, Inginer
1981 – 1982, I.C.N.U.T. Tulcea, Inginer

E. Membru al:
Corpului Expertilor Tehnici din Romania – Filiala Galati
ITS Romania – membru in Comitetul Director
Asociatia Europeana EDINNA – Education in Inland Navigation – membru in Comitetul Director

F. Titluri publicate

Carti:
2009 – Compendiu cu Intrebari si Studii de caz pentru Pregatirea si Examinarea Consilierilor de Siguranta pentru Transportul pe caile navigabile interioare a marfurilor periculoase, Editura Dobrogea, Constanta, 2009, ISBN 978-973-1839-66-0
2009 – Legislatie navala, Editura Dobrogea, Constanta,2009,ISBN 978-973-1839-65-3
2006 – Legislatie portuara, maritima si fluviala, Editura Donstar, Galati, ISBN:973-8310-98-9
2005 – Manipularea si transportul marfurilor periculoase pe Dunare, Editura Dobrogea Constanta, ISBN 973-8044-60-X
2005 – Transportul naval international al marfurilor periculoase, Editura Fundatiei Universitare “Dunarea de jos” Galati, ISBN 973-627-231-1
2003 – Manipularea si transportul marfurilor periculoase la bordul navelor maritime, Editura Scorpion, Galati, ISBN 973- 7939-00-X.
2003 – Protectie individuala si responsabilitati sociale la bordul navei, Editura Scorpion, Galati, ISBN 973- 7939- 22-0.
2003 – Nave de pasageri si nave tip ro- ro, Editura Scorpion, Galati, ISBN 973-7939-15-8.
2002 – Tehnici individuale de supravietuire, Editura Scorpion, Galati, ISBN 973- 85658-7-1.
Articole:
2011 – Maritime Certification System in compliance with IMO Standards, Galati, Revista Preparing the teachers for a competence – based education system, Editura Europlus Publishing Galati
2011 – The experience of the Slop2desc courses in Romania Galati, Revista Preparing the teachers for a competence – based education system, Editura Europlus Publishing Galati
2007 – Liquefied Gas Transfer in Naval Transport – Mathematical Models”, Constanta Maritime University Annals, Year VIII, Vol. 10
2006 – Accidente si incidente de poluare cu marfuri periculoase, Revista Actualitatea pe Dunare, An IV, nr.20, 21, 22, Galati
2006 – Transportul naval international al marfurilor periculoase – reglementari legale, Analele Universitatii Maritime Constanta, Anul VII, Vol. 9
2006 – International Code for the security of ships and port facilities – terrorist attacks against ships, ports, terminals and other facilities, Analele Universitatii Maritime Constanta, Anul VII, Vol. 9
2006 – Reglementari referitoare la transportul naval international al marfurilor periculoase, ACVADEPOL, Editura Arionda, Galati, 2006, ISBN – 10 973-8349-20-6; ISBN – 13 973 – 9738349 – 20- 9;
2005 – Formarea profesionala a expertilor de la bordul navelor care transporta marfuri periculoase, Revista Actualitatea pe Dunare, An III, nr. 15,16, Galati
2005 – Rules regarding the transport of dangerous goods on Danube ( ADN-D) – The professional training of experts on board of ships that transport dangerous goods, Analele Universitatii Maritime Constanta, Anul VI, Volumul 8, Constanta
2004 – Prevention of air pollution from ships, Analele Universitatii Maritime Constanta, Anul V, Volumul 7, Constanta
2004 – Amendamente din 2002 la Conventia SOLAS 74 privind ocrotirea vietii umane pe mare, Revista Actualitatea pe Dunare, An II, nr.5-6, Galati
2004 – Prevenirea si controlul poluarii atmosferei de catre nave, Revista Actualitatea pe Dunare, An II, nr.5,6, Galati
2004 – Desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul pe cai navigabile interioare a marfurilor periculoase, Revista Actualitatea pe Dunare, An II, nr.9, 10, 11, Galati
2004 – Reguli referitoare la transportul marfurilor periculoase pe Dunare (ADN-D), Revista Actualitatea pe Dunare, An II, nr.12, Galati

G. Participari la conferinte/ seminarii/ simpozioane nationale/ internationale
2014 – Congres ITS – Inteligent Transport System Romania, organizat la Bucuresti
2014 – Intalniri de lucru ale Comitetului National (sub-grup de lucru) privind planificarea Programului Transnational Dunarea 2014-2020
2014 – Grupul de lucru EUSDR– European Union Strategy for Danube Region, Vukovar – Croatia
2014 – Sesiuni MQ/G– Modernizarea calificarilor profesionale, organizate in cadrul CCNR
2014 – A 20-a aniversare EFIP – European Federation of Inland Ports, Brussels
2014 – Adunarea Generala EDINNA nr. 8, Brussels, Belgia
2013 – Adunarea Generala EDINNA nr. 7 ,Constanta – Romania
2013 – Forumul anual organizat cu ocazia Zilei Maritime Europene, sub Inaltul Patronaj al Presedintiei Uniunii Europene si in colaborare cu Ambasada Austriei- Institutul Bancar Roman, Bucuresti –RO, 23-24 mai 2013
2013 – Conferinta pe tema “Transportului in siguranta al marfurilor periculoase pe cai navigabile interioare si maritime”, organizata de UPIR in cadrul proiectului SEE MARINER, Galati- RO, aprilie 2013
2013 – Colocviul national cu participare internationala ACVADEPOL, Editia a 20-a, Mamaia – RO, 2013
2013 – Conferinta Expertilor in domeniul utilizarii simulatoarelor in Educatie si Training in sectorul de Transport pe Ape Interioare, Anvers Belgia, 13 iunie 2013
2013 – Round Table on vessel handling simulators in IWT, CCNR, ianuarie 2013
LDV Partnership Meetings – SIM –IN-ED-TR – Utilizarea simulatoarelor in educatie si training pentru domeniul transportului pe ape interioare, 7 sedinte in perioada 2011-2013
2012 – Adunarea Generala EDINNA nr. 6 – Duisburg- Germania
2012 – Adunarea Generala ITS Romania, organizata la Bucuresti
2012 – Sedinta LIGA NAVALA ROMÂNA – Filiala Galati, organizata la Galati la bordul InfoDanube
2012 – Ceremonia de semnare a textului revizuit al „ARANJAMENTULUI REGIONAL CU PRIVIRE LA RADIOCOMUNICATIILE PE CAILE DE NAVIGATIE INTERIOARA” cunoscut sub denumirea de RAINWAT (Regional Arrangement for INland WATerways), organizata de ANCOM la Bucuresti
2011 – SESIUNE DE INFORMARE pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova, organizata de Autoritatea de Management din cadrul MDRT, la Galati.
2011 – Adunarea Generala EDINNA, organizata la Venetia – Italia
2011 – Sedinta de lucru a partenerilor din cadrul proiectului KoLEG – SERVICII COMBINATE DE TRANSPORT INTRE ENNSHAFEN SI GALATI, organizata la Galati, in data de 12.10.2011
2011 – Sesiune de informare privind ”CEL DE-AL 4-LEA APEL DE PROIECTE AFERENT PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSNATIONALA SUD ESTUL EUROPEI”, organizata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului la Galati la bordul InfoDanube, in data de 06.10.2011
2011 – Conferinta INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT INTERMODAL IN ROMÂNIA, organizata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, InterCITY Magazin si Romanian Intermodal Association, la Bucuresti in data de 22 septembrie 2011, ocazie cu care am sustinut prezentarea: Formarea profesionala continua – parte integranta a dezvoltarii transportului intermodal in Romania .
2011 – Sedinta de deschidere oficiala a proiectului KoLEG – SERVICII COMBINATE DE TRANSPORT INTRE ENNSHAFEN SI GALATI, organizata in portul Ennshafen in data de 07.06.2011
2011 – Expozitia ZIUA LOGISTICII IN AUSTRIA, organizata la Linz – Austria , in data de 08.06.2011
Sedinta Comitetului Director EDINNA (14.02.2011) si Adunarea Generala a Asociatiei EDINNA (15 – 16.02.2011) organizate la Bydgoszcz, Polonia
2011 – Adunarea Generala ITS Romania, organizata la Bucuresti
2010 – Conferinta internationala BARGE TO BUSSINES I, organizata in cadrul proiectului PLATINA, la Brussels, in perioada 30.11-01.12.2010
2010 – Sedinta Comitetului Director al Asociatiei EDINNA – Education in Inland Navigation, organizata la Bucuresti, in data 27.09.2010
2010 – Workshop in cadrul proiectului WANDA – ADMINISTRAREA DESEURILOR PENTRU NAVIGATIA INTERIOARA PE DUNARE, organizat de CN APDM Galati, la Galati in data de 26.01.2010
2010 – Sedinta Comitetului Director al Asociatiei EDINNA – Education in Inland Navigation, organizata la Viena – Austria, in perioada 12.01 – 13.01.2010
2010 – Adunarea Generala EDINNA, organizata la Bidgoszcz – Polonia
2009 – Conferinta Internationala EUROPEAN INLAND SHIPPING DAY, organizata la Ruse Bulgaria, in perioada, 12.10-13.10.2009
2009 – Sedinta Comitetului Director EDINNA (21.09.2009) si Adunarea Generala a Asociatiei EDINNA (22.09 – 23.09.2009) organizate la Duisburg – Germania
2009 – Conferinta eLearning and software for education, 09.04.2009, organizata la Bucuresti de catre Ministerul Apararii in cadrul Universitatii pentru Apararea Nationala
2008 – Sedinta Comitetului Director EDINNA, 04.12.2008, organizata la Duisburg – Germania
2008 – martie, NELI Partners Kick of Meeting, organizat de CERONAV Constanta – Lead Partner in proiectul NELI, care a avut pe agenda de lucru urmatoarele probleme legate de proiect: motivatia, obiectivele principale, fazele si activitatile, rolurile si competentele partenerilor, interactiunea cu alte proiecte europene.
2008 – martie, Forumul Regional ECDL, organizat de ECDL Romania la Galati, care a avut pe agenda de lucru prezentarea unui nou standard pentru definirea si masurarea competentelor in tehnologia informatiilor, EUCIP
2008 – Congresul pentru educatia personalului din sectorul apelor interioare, Strasbourg, organizat de CCNR – Comisia Centrala pentru Navigatie pe Rin, in perioada 17.06-19.06.2008
2007 – Europort Maritime, Rotterdam – Olanda, 2007, expozitie la care au fost reprezentate toate sectoarele de piata din industria navigatiei
2007 – Solutie moderna de instruire asistata pe calculator, prezentare realizata de SIVECO Romania, Constanta.
2007 – Subcomitet IMO Standards of Training and Watchkeeping (STW), Londra, Anglia
2006 – Subcomitet IMO Standards of Training and Watchkeeping (STW), Londra, Anglia
2006 – Bulgarian-Romanian RIS Meetting, organizat de Bulgarian Maritime Administration Russe. Aceasta intrunire a avut ca scop implementarea Directivei EU 2005/44/EC- RIS pe sectorul bulgar al Dunarii si in zona Marii Negre
2006 – Extraordinary Meeting of Rainwat Committee, Bucuresti. Aceasta intrunire a avut ca scop prezentarea Acordului regional cu privire la serviciul radiotelefonic pe caile navigabile interioare si dezbateri pe tema implementarii sistemului VTMS pe Dunare
2005 – Festivalul sanselor tale, editia a VI a, organizat de Biblioteca V.A Urechia, Galati. Aceasta intrunire a avut ca scop prezentarea ofertelor de catre furnizorii de formare profesionala continua din Galati
2005 – Seminar Sisteme de simulare pentru transportul pe ape interioare, organizat de Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin in colaborare cu Shipping and Transport College din Rotterdam
2005 – Seminar Armonizarea profilurilor si a cunostintelor profesionale in navigatia interioara europeana, organizat de Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin in colaborare cu Shipping and Transport College din Rotterdam
2005 – Simpozion Prevenirea si combaterea poluarii mediului marin, Constanta, organizat de Universitatea Maritima Constanta
2004 – Seminar regional TAIEX, Legislatie europeana privind managementul deseurilor, Galati
2004 – Programul regional TAIEX de formare pentru Romania, Informare privind protectia mediului inconjurator, Constanta
1998 – Simpozion cu participare internationala Pregatirea personalului conform directivelor UE, organizat de Ministerul Transporturilor, Hotel Sofitel, Bucuresti
1996 – 2007ACVADEPOL, simpozion anual pe probleme de prevenire a poluarii, Constanta/ Galati
1990 – Reuniunea de experti pe probleme tehnice si de navigatie, Comisia Dunarii, Budapesta
1986 – 1989, Intalniri de lucru periodice pe probleme de intretinere a senalului navigabil al Dunarii, in zonele de frontiera comuna, intalniri care s-au organizat alternativ la Galati si respectiv la Russe/ Bulgaria si la Belgrad/ Iugoslavia

H. Participari in cadrul proiectelor cu finanatare externa
LLL Programme- LDV sub-programme -Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training, cu o durata de 24 luni incepand cu 01.10.2013 si la care particip in calitate de Expert tehnic;
Programul Cadru 7 pentru Cercetare si Dezvoltare Tehnologica/ Actiune de coordonare si sustinere – PLATINA II, Platforme for Implementation of NAIADES II, care are o durata de 30 luni incepand din 01.09.2013, si la care particip in calitate de Expert tehnic coordonator
Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei (SEE), Aria de interventie: Dezvoltarea strategiilor de diminuare a diviziunii digitale, Axa prioritara: Cresterea gradului de accesibilitate – Proiect HINT – Transport armonizat pe cai navigabile interioare prin educatie si tehnologia informatiei, care se deruleaza in perioada 2012-2014 si la care particip in calitate de Expert tehnic
Programul LDV 2011 – SIM –IN-ED-TR – Utilizarea simulatoarelor in educatie si training pentru domeniul transportului pe ape interioare, derulat in perioada 2011-2013 si la care am participat in calitate de Expert tehnic
Programul de finantare (SEE), Axa Prioritara 3 – Imbunatatirea accesibilitatii, Aria de Interventie 2 – Dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale” – Proiect NELI – Retea de cooperare pentru logistica si educatie navala focalizata pe transportul pe ape interioare in coridorul Dunarii, sustinuta de solutii inovatoare, care se deruleaza in perioada 2008 – 2012 si la care particip in calitate de Expert tehnic
Programul FP 7 pentru Cercetare si Dezvoltare Tehnologica/ Actiune de coordonare si sustinere – Proiect PLATINA – Platforma de implementare a Programului European NAIADES – care se deruleaza in perioada 2008 – 2012 si la care particip in calitate de Expert tehnic coordonator
Marco Polo II – Apelul 2007/ Actiune Comuna de Invatare – Proiect EWITA – Platforme web europene si concepte de instruire pentru transport intermodal pe ape interioare, care s-a derulat in perioada 2008-2010 si la care am participat in calitate de Expert tehnic
Proiect Phare RO 2005/017-553.04.02.02.01.208 „ Calitate si Productivitate prin instruire continua” care s-a derulat in anul 2008 si la care am participat in calitate de formator.
Proiect Phare RO 2005/017-533.04.02.02.01.230 “Siguranta in transportul intermodal prin formare profesionala continua” care s-a derulat in anul 2008 si la care am participat in calitate de formator.
Proiect Phare RO 2002/000-586.10.03 “Intarirea pregatirii profesionale si manageriale in sectorul navigatiei pe ape interioare”, al carui beneficiar este Sucursala Galati a CERONAV Constanta. Valoarea proiectului a fost de 400 000 EURO.Perioada de derulare 2005 – 2006.

Ultima modificare: 18 august 2016