Nedelcu Andrei

Nedelcu Andrei

Nume: NEDELCU
Prenume: ANDREI
Functie: Expert Consultant IA – Subunitatea Galati

PREGATIRE PROFESIONALA SI EXPERIENTA IN DOMENIU

A. Studii universitare, postuniversitare Masterat/ Doctorat
2001 – 2002, Universitatea Dunarea de Jos, Galati, curs postuniversitar „Profesionalizare Psihopedagogica si Metodica”
1975 – 1979, Institutul de Marina Mircea cel Batrân, Constanta, Specializarea Navigatie Maritima

B. Brevet maritim
Capitan Secund Maritim
Capitan Fluvial categoria A

C. Cursuri de perfectionare/ specializare
2013 – Curs Formare Instructor, CERONAV
2013 – Curs Examinarea si Evaluarea Competentei Personalului Navigant, CERONAV
2007 – Formare expert în navigatia cu pasageri pe cai navigabile interioare, CERONAV – Subunitatea Galati
2007 – Curs de pregatire special pentru transport pasageri pe cai navigabile interioare, CERONAV – Subunitatea Galati
2005 – Formare Formatori în cadrul Programului PHARE, STC Rotterdam, Galati
2005 – Evaluarea, examinarea si certificarea personalului navigant, STC Rotterdam, Galati
2004 – Formare instructori, CERONAV Constanta
2004 – Formare Formatori în domeniul acordarii primului ajutor medical, Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali Bucuresti, CERONAV Constanta
1997 – Instruire în acordarea primului ajutor medical, Spitalul de Urgenta Floreasca Bucuresti
1991 – Curs de perfectionare în management, ISNC Constanta, Centrul de Perfectionare a Navigatiei Fluviale, Galati

D. Experienta în domeniu
2003 – prezent, CERONAV Constanta, Expert Consultant IA
1992 – 2003, CPPNF Galati, Director Adjunct Studii
1990 – 1992, CPPNF Galati, Expert Instructor, Sef Birou Navigatie
1986 – 1990, CPLMC Constanta, Expert Instructor
1979 – 1986, NAVROM Constanta, Ofiter Maritim Punte

E. Membru al:
n/a

F. Titluri publicate
– „Utilizator radar pe cai navigabile interioare”, Editura Dobrogea, Constanta, 2007
– „Tehnica transportului naval”, Editura Dobrogea, Constanta, 2006
– „Operator radar la bordul navelor de ape interioare”, Ed. Scorpion, Galati, 2003
– „Tehnici individuale de supravietuire”, Ed. Scorpion, Galati, 2003
– „Primul ajutor medical elementar”, Ed. Scorpion Galati, 2003

G. Participari la conferinte/ seminarii/ simpozioane nationale/ internationale
– 2003, International Association for the Rhine Ships Register (IVR) Rotterdam, World Trade Center, Bucuresti

Ultima modificare: 8 iulie 2016