Anunt licitatie publica deschisa pentru inchirierea unui spatiu destinat activitatii de alimentatie publica – Sediul Baba Novac

CERONAV, cu sediul in localitatea Constanta, str. Pescarilor nr. 69A, organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea unui spatiu destinat activitatii de alimentatie publica, dotat si utilat de catre CERONAV, situat la parterul imobilului din Constanta, din Str. Baba Novac nr. 101A.

Licitatia va avea loc in data de 01.10.2015, ora 13.00, la sediul CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, iar data limita de depunere a ofertelor este 01.10.2015, ora 12.00.
Caietul de sarcini poate fi ridicat, in baza unei solicitari scrise, de la sediul CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Achizitii Publice si Investitii, tel. 0241/639595 int. 1123.

Last modified date: 26 September 2016