ANUNT NR. 2 – LICITATIE INCHIRIERE SPATII BUFET

“CERONAV, cu sediul in localitatea Constanţa, str. Pescarilor nr. 69A, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu destinat activităţii de alimentaţie publică, dotat și utilat de către CERONAV, situat la parterul imobilului din Constanţa, din Str. Baba Novac nr. 101A.

Licitaţia va avea loc in data de 19.06.2017, ora 14.00, la sediul CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, iar data limită de depunere a ofertelor este 19.06.2017, ora 13.00.

Caietul de sarcini poate fi ridicat, în baza unei solicitări scrise, de la sediul  CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, parter, cam P07, după achitarea cuantumului garantiei de participare de 200 lei, la casieria CERONAV.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Achiziţii Publice si Investitii, tel. 0241/639595 int. 1123.”


“CERONAV, cu sediul in localitatea Constanţa, str. Pescarilor nr. 69A, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu destinat activităţii de alimentaţie publică, dotat și utilat de către CERONAV, situat la etajul I al corpului P+1 din Baza de instruire CERONAV, în suprafaţă de 33,80 mp.

Licitaţia va avea loc in data de 19.06.2017, ora 14.00, la sediul CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, iar data limită de depunere a ofertelor este 19.06.2017, ora 13.00.

Caietul de sarcini poate fi ridicat, în baza unei solicitări scrise, de la sediul  CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, parter, cam P07, după achitarea cuantumului garantiei de participare de 200 lei, la casieria CERONAV.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Achiziţii Publice si Investitii, tel. 0241/639595 int. 1123.”


“CERONAV, cu sediul in localitatea Constanţa, str. Pescarilor nr. 69A, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu destinat activităţii de alimentaţie publică, dotat și utilat de către CERONAV, situat la demisolul imobilului din Constanţa din Str. Pescarilor nr. 69A.

Licitaţia va avea loc in data de 19.06.2017, ora 14.00, la sediul CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, iar data limită de depunere a ofertelor este 19.06.2017, ora 13.00.

Caietul de sarcini poate fi ridicat, în baza unei solicitări scrise, de la sediul  CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, parter, cam P07, după achitarea cuantumului garantiei de participare de 200 lei, la casieria CERONAV.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Achiziţii Publice si Investitii, tel. 0241/639595 int. 1123.”

Last modified date: 7 June 2017