ANUNT PENTRU MEDIU PROIECT AMENAJARE CHEU

CERONAV anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă și fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Amenajare cheu Galați”, propus a fi amplasat în mun.Galați, str.Portului, nr.54A, jud Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări – Acord de mediu- Drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapă de încadrare 2020. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe email office@apdgl.anpmgl.ro în termende 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

Last modified date: 13 April 2020