ANUNT PENTRU MEDIU

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, titular al planului ”BAZĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ CERONAV GALAȚI cu amplasamentul în mun.Galaţi, str.Portului nr. 54 A, Port Comercial Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni al planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați,str. Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul titularului din Galați, str. Portului nr.54A, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 -16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului  se primesc zilnic în scris la sediul APM Galați în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

Last modified date: 13 April 2020