Anunt public privind decizia etapei de incadrare mediu

CERONAV,  titular al proiectului CORP INVATAMANT-CAZARE SI BAZIN ANTRENAMENTE, amplasat in municipiul Constanta, Baza Nautica- Lac Suitghiol anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului,

in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 09:00 13:00, precum si la urmatoarea adresa publica de internet : http;//apmct.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Last modified date: 9 August 2018