ANUNT PUBLIC privind decizia de încadrare a A.P.M. Galati a proiectului – Alimentare cu energie electrica sediu CERONAV Galati

Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale, titular al proiectului ,,Alimentare cu energie electrica sediu Ceronav Galati”anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, de catre A.P.M. Galati, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul susmentionat, propus în intravilan mun.Galati, str. Portului, nr. 54A, jud.Galati.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str.Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi,între orele 08:00- 16:00 si vineri între orele 08:00- 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 30.09.2013.

Last modified date: 26 September 2016