ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu privind Complex Nautic de Instruire Practica si Informare –CERONAV subunitatea Galati

CERONAV Constanta – Subunitatea Galati, cu sediul în mun.Galati, str.Portului nr. 20, jud.Galati, titular al proiectului ,, Complex Nautic de Instruire Practica si Informare –CERONAV subunitatea Galati,, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Complex Nautic de Instruire Practica si Informare –CERONAV subunitatea Galati propus a fi ampasat în Galati, str.Portului nr. 54 A, Port comercial Galati, dana 18-19,jud.Galati.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati,str.Regiment 11 Siret si la sediul CERONAV Constanta –Subunitatea Galati , str.Portului nr. 20, în zilele de luni-vineri , între orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmgl.anpm.ro/.
Publicul interest poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 18.09.2013.

Last modified date: 26 September 2016