CERONAV Galați – Organizare programe de formare profesională conform O.M.T.I. nr. 209/2022

Ca urmare a publicării la data de 27.06.2022 a Ordinului M.T.I. nr. 1067/2022 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de CERONAV, începând cu data de 04.07.2022, CERONAV organizează la sediul SUBUNITĂȚII GALAȚI, din str. Portului nr. 54A, următoarele programe de formare profesională, prevăzute de O.M.T.I. nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competiției si certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară.

 CURSURI INIȚIALE

Denumirea cursului Cod

 

Durata

[ ore ]

 

Tariful cursului

(lei/ cursant)

Program de formare profesională “Navigarea cu ajutorul radiolocației” (Radar Navigation) PNR 56 1.804

 

Program de formare profesională – obținere “Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară” (Radiotelephony operator in Radiotelephony Service on Inland Waterways – Obtaining) PORAD 40 1.474

 

Specializare “Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile”. Inițial (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization. Initial) PSPPAI-I 24 745
Program Calificare Marinar (Boatman Qualification Programme) PCM9 520 6.934
Program de formare profesională de bază în domeniul siguranței (Basic Safety Training – entry level RBST 40 1.243

 

CURSURI DE ACTUALIZARE

Denumirea cursului Cod

 

Durata

[ ore ]

 

Tariful cursului

(lei/ cursant)

 

Program de formare profesională – prelungire “Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară” (Radiotelephony operator in Radiotelephony

Service on Inland Waterways – validity extension)

PORAD 24 856
Specializare “Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare navigabile”. Actualizare (Prevention of Pollution and Pollution Response on Inland Waterways – Specialization Refresh) PSPPAI-A 16 497

 

  Celelalte programe de formare profesională prevăzute de O.M.T.I. nr. 209/2022 se vor putea organiza în momentul aprobării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  a tarifelor de desfășurare a respectivelor programelor de  formare profesională.

 

Last modified date: 27 June 2022