CURS PILOT LA CERONAV ÎN CADRUL PROIECTULUI EUROPEAN COMPETING

În data de 27 ianuarie 2022, la Galați, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV și consorțiul Proiectului COMPETING  efectuează un “Curs pilot pentru testarea metodei de audit a competențelor”. Listele de audit ale proiectului COMPETING sunt elaborate în cadrul pachetului de lucru 4 privind asigurarea și controlul calității.

Testele pentru cursul pilot, se desfășoară pe simulatorul LNG, iar participanții vor parcurge programul sesiunii de training și li se vor verifica cunoștințele, care trebuie să corespundă cerințelor competențelor din cadrul Directivei Europene 2017/2397.

“Principalul obiectiv al Directivei UE constă în armonizarea legislației europene, cu scopul facilitării mobilității marinarilor din sectorul navigației pe ape interioare. Standardele comune în întreaga Uniune Europeană și recunoașterea reciprocă a calificărilor reprezintă un mare avantaj pentru personalul navigant român, în condițiile în care România este unul dintre cei mai importanți furnizori de personal din sectorul fluvial din Uniunea Europeană, cu peste 10.000 de navigatori. Recunoașterea certificărilor și accesul la locurile de muncă pentru marinarii români reprezintă un interes major pentru statul român”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Directorul General CERONAV.

La întâlnire participă reprezentanți ai Academiei Maritime din Harlingen, printre care președintele EDINNA, Arjen Mintjes, membri ai Autorității Navale Române, membri ai echipei Proiectului COMPETING.

CERONAV a investit la Galați în cel mai modern centru din Europa dedicat pregătirii profesionale a personalului navigant pe ape interioare.

Serviciul Marketing

Tel: 0241 639595

Fax: 0241 631415

E-mail: office@ceronav.ro

 

Last modified date: 27 January 2022