Închiriere spațiu cu destinație bufet Baba Novac

                CERONAV, cu sediul in localitatea Constanţa, str. Pescarilor nr. 69A, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu destinat activităţii de alimentaţie publică, dotat și utilat de către CERONAV, situat la parterul imobilului din Constanţa, din Str. Baba Novac nr. 101A.
Licitaţia va avea loc in data de 29.05.2017, ora 14.00, la sediul CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, iar data limită de depunere a ofertelor este 29.05.2017, ora 13.00.
Caietul de sarcini poate fi ridicat, în baza unei solicitări scrise, de la sediul  CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, parter, cam P07,
după achitarea cuantumului garantiei de participare de 200 lei, la casieria CERONAV .
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Achiziţii Publice si Investitii, tel. 0241/639595 int. 1123
.

Last modified date: 22 May 2017