Închirierea unor spații comune destinate amplasării unor automate pentru cele 3 sedii CERONAV

     CERONAV, cu sediul in localitatea Constanţa, str. Pescarilor nr. 69A, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spaţii destinate amplasării unor automate de băuturi calde, băuturi răcoritoare şi snack-uri situat în imobilele CERONAV din Constanţa: Lot 1 – Sediul Nou din strada Pescarilor 69A, Lot 2 – Sediul Vechi din Strada Baba Novac 101A și Lot 3 – Baza de Instruire din aleea Universității 48.
Licitaţia va avea loc în data de 25.05.2017, ora 14.00, la sediul CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, iar data limită de depunere a ofertelor este 25.05.2017, ora 13.00.
Caietul de sarcini poate fi ridicat, în baza unei solicitări scrise, de la sediul CERONAV din str. Pescarilor nr. 69A, parter, cam. P07, după achitarea garanției de participare în cuantum de 100 lei pentru fiecare lot în parte, la casieria CERONAV.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Achiziţii Publice si Investiții, tel. 0241/639595 int. 1123.

Cerere clarificari:

Clarificare 1 DALLMAYR

Clarificare 2 DALLMAYR

Last modified date: 29 May 2017