LICITATIE DESCHISA – SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERN SI INTERNATIONAL DE PASAGERI

CERONAV organizeaza o procedura de licitatie deschisa online pentru atribuirea noului acord – cadru pe 24 luni unui numar de minim 3 operatori economici – SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERN SI INTERNATIONAL DE PASAGERI
Anuntul de participare a fost publicat in SEAP sub nr.168422 din 20.05.2016 (DESCARCARE)
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Valoarea estimata fara TVA: 102,630.63 EUR
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Termenul limita de depunere a ofertelor: 10.06.2016 ora 16:00
Invitam pe toti cei interesati sa depuna oferte pana cel tarziu la termenul limita mai sus mentionat.

Last modified date: 21 July 2016