Licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu destinat amplasării unui automat de băuturi calde si un automat de băuturi răcoritoare şi snack-uri, spatiu situat în imobilul CERONAV din Galati, str. Portului nr.54A

CĂTRE,

AGENTI ECONOMICI INTERESATI

CERONAV organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu destinat amplasării unui automat de băuturi calde si un automat  de băuturi răcoritoare şi snack-uri, spatiu situat în imobilul CERONAV din Galati, str. Portului nr.54A.

            Licitaţia va avea loc în data de 04.06.2018, ora 12.00, la sediul CERONAV din Constanța, str. Pescarilor nr. 69A, iar data limită de depunere a ofertelor este 04.06.2018, ora 11.00.

            Caietul de sarcini poate fi ridicat, în baza unei solicitări scrise, de la sediul CERONAV din Constanța, str. Pescarilor nr. 69A, parter, cam. P07, după achitarea garanției de participare în cuantum de 100 lei, la casieria CERONAV.

            Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Achiziţii Publice si Investitii, tel. 0241/639595 int. 1123.”

Last modified date: 22 May 2018