Cursuri Obligatorii – Siguranta Maritima

Anexa nr. 3

CURSURILE OBLIGATORII IN MATERIE DE SIGURANTA MARITIMA

I. Brevete compartiment punte

1. Comandant/ofiter punte secund

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Folosirea ECDIS

A-II/1, A-II/2

Nu

5

2.

Managementul resurselor umane si aplicarea principiilor de conducere si munca in echipa in compartimentul punte

A-II/1, A-II/2

Nu

5

3.

GMDSS-GOC (ROC pentru navigatie costiera) si raportarea in conformitate cu principiile sistemului de raportare a navelor si cu procedurile sistemului de dirijare a traficului navelor

A-IV/2

5 ani

5

4.

Program de pregatire de baza pentru siguranta maritima

A-VI/1, par. 1-2

5 ani

8

5.

Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare, altele decat barcile rapide de salvare

A-VI/2, par. 1-4

5 ani

2

6.

Prevenirea si lupta contra incendiilor– nivel avansat

A-VI/3, par. 1-4

5 ani

3

7.

Asistenta medicala initial / actualizare

A-VI/4, par. 4-6

Nu

6/3

8.

Ofiter cu securitatea navei initial / actualizare A-VI/6, par.1-4

A-VI/5

Nu

3/1

 

2. Ofiter punte

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Managementul resurselor umane si aplicarea principiilor de conducere si munca in echipa in compartimentul punte

A-II/1, A-II/2

Nu

5

2.

Folosirea ECDIS

A-II/1, A-II/2

Nu

5

3.

GMDSS-GOC (ROC pentru navigatie costiera) si raportarea in conformitate cu principiile sistemului de raportare a navelor si cu procedurile sistemului de dirijare a traficului navelor

A-IV/2

5 ani

5

4.

Program de pregatire de baza pentru siguranta maritima

A-VI/1, par. 1-2

5 ani

8

5.

Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare, altele decat barcile rapide de salvare

A-VI/2, par. 1-4

5 ani

2

6.

Prevenirea si lupta contra incendiilor – nivel avansat

A-VI/3 par. 1-4

5 ani

3

7.

Prim ajutor medical initial / actualizare

A-VI/4 par. 1-3

Nu

4/2

8.

Familiarizare de securitate/Ofiter cu securitatea navei

A-VI/6, par.1-4/

A-VI/5

Nu

2/3

II. Brevete compartiment masini

1. Sef mecanic/ofiter mecanic secund

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Managementul resurselor umane si aplicarea principiilor de conducere si munca in echipa in compartimentul masini

A-III/1, A-III/2

Nu

5

2.

Familiarizare de securitate/Ofiter cu securitatea navei initial

A-VI/6, par. 1-4/

A-VI/5

Nu

2/3

3.

Program de pregatire de baza pentru siguranta maritima

A-VI/1,

par. 1-2.

5 ani

8

4.

Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare, altele decat barcile rapide de salvare

A-VI/2, par. 1-4

5 ani

2

5.

Prevenire si lupta contra incendiilor – nível avansat

A-VI/3, par. 1-4

5 ani

3

6.

Asistenta medicala initial

A-VI/4, par. 4-6

Nu

6

2. Ofiter mecanic/ofiter electrician

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Managementul resurselor umane si aplicarea principiilor de conducere si munca in echipa in compartimentul masini

A-III/1, A-III/2

Nu

5

2.

Familiarizare de securitate/Ofiter cu securitatea navei

A-VI/6, par. 1-4/

A-VI/5

Nu

2/3

3.

Program de pregatire de baza pentru siguranta maritima

A-VI/1,

par. 1-2.

5 ani

8

4.

Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare, altele decat barcile rapide de salvare

A-VI/2, par. 1-4

5 ani

2

6.

Prevenirea si lupta contra incendiilor– nivel avansat

A-VI/3, par. 1-4

5 ani

3

7.

Prim ajutor medical initial / actualizare

A-VI/4, par. 1-3

Nu

4/2

 

III. Certificate de capacitate, compartimente punte/masina/electric

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Program de pregatire de baza pentru siguranta maritima

A-VI/1,

par. 1-2

5 ani

10

2.

Familiarizare de securitate

A-VI/6, par. 1-4

Nu

2

3.

Limba engleza maritima. Vocabular frazeologic

A-II/4, A-III/4

Nu

4

 

 

 

IV. Certificate de capacitate maritim-portuare, compartimente punte/masina/electric

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Program de pregatire de baza pentru siguranta maritima

A-VI/1,

par. 1-2

Nu

10

2.

GMDSS-ROC (pentru certificatele de capacitate de ofiter de punte maritim-portuar si capitan maritim-portuar)

A-IV/2

Nu

5

V. Radiooperatori GMDSS

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Program de pregatire de baza pentru siguranta maritima

A-VI/1,

par. 1-2

5 ani

10

2.

Familiarizare de securitate

A-VI/6, par. 1-4

Nu

2

 

VI. Personal auxiliar (fara certificate)

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Program de pregatire de baza pentru siguranta maritima

A-VI/1,

par. 1-2

5 ani

10

2.

Familiarizare de securitate

A-VI/6, par. 1-4

Nu

2

3.

Limba engleza maritima. Vocabular frazeologic

A-II/4

Nu

5

 

VII. Cursuri obligatorii pentru personalul cu atributii specifice la bordul navei

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Competenta in utilizarea barcilor rapide de salvare

A-VI/2, par. 5-8

5 ani

4

2.

Asistenta medicala initial / actualizare

A-VI/4, par. 4-6

Nu

6/3

3.

Ofiter cu securitatea navei initial / actualizare

A-VI/5

Nu

3/1

VIII. Cursuri obligatorii pentru personalul imbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

  1. Nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

1. Personal navigant maritim

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Pregatire de baza pentru operatiunile legate de marfa pe nave pentru transportul produselor petroliere si chimice initial

A-V/1-1,

par. 1

5 ani

4

2.

Pregatire de baza pentru operatiunile legate de marfa pe nave pentru transportul de gaze lichefiate initial

A- V/1-2, par. 1

5 ani

4

2. Comandant, sef mecanic, ofiteri, personal nebrevetat cu responsabilitati directe

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

Durata

zile

1.

Pregatire avansata pentru operatiunile legate de marfa pe nave pentru transportul produselor petroliere initial / actualizare

A-V/1-1, par. 2

5 ani

10/2

2.

Pregatire avansata pentru operatiunile legate de marfa pe nave pentru transportul produselor chimice initial / actualizare

A-V/1-1, par. 3

5 ani

7/2

3.

Pregatire avansata pentru operatiunile legate de marfa pe nave pentru transportul de gaze lichefiate initial / actualizare

A-V/1-2, par. 2

5 ani

7/2

B. Nave de pasageri durata 4 zile

Comandant, ofiteri, personal nebrevetat si alte categorii de personal

Nr. crt.

Denumire curs

Referinta

Cod STCW

Termen de reconfirmare

1.

Managementul colectivitatilor umane

A-V/2, par. 1

5 ani

2.

Managementul situatiilor de criza si comportamentul uman

A-V/2, par. 3

5 ani

3.

Instruire de securitate pentru navele de pasageri

A-V/2, par. 2

5 ani

4.

Siguranta pasagerilor, a marfii si integritatea corpului navei A-V/2, par. 4

5 ani

Last modified date: 27 July 2016