Evaluarea impactului asupra mediului a proiectului ,,BAZĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ CERONAV GALAȚI”

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, titular al proiectului,,BAZĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ CERONAV GALAȚI,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,BAZĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ CERONAV GALAȚI” propus a fi amplasat în str. Portului, nr. 54A, localitatea Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acord de mediu – proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin email la adresa office@apmgl.anpm.ro.

 

Ultima modificare: 24 decembrie 2020