În atenția cursanților

STIMAȚI CURSANȚI,

În contextul existenței în continuarea a contagiozității virusului SARS-CoV-2, a menținerii decretării stării de alertă în România, precum și a incidenței cumulate la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a COVID-19, siguranța și protejarea sănătății fiecăruia dintre dumneavoastră,  cât și ale personalului CERONAV, reprezintă cel mai important deziderat al nostru. În acest sens, începând cu data de 27.09.2021, în conformitate cu Hotărârile CNSU, COSU-CRN, se va menține aplicarea măsurilor deja comunicate și se vor aplica în plus următoarele măsuri:

 • cursurile de perfecționare și sesiunile de evaluare a cunoștințelor, pentru cursurile teoretice, precum și pentru modulele teoretice ale cursurilor practice, vor fi organizate în continuare on-line;
 • cursurile de perfecționare și sesiunile de evaluare a cunoștințelor, pentru cursurile practice vor fi efectuate, cu respectarea regulilor privind desfășurarea activității în spații comune închise și anume:
  • obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite, atât în interiorul cât și în spațiile exterioare ale instituției;
  • păstrarea distanței minime de 2 m între oricare două persoane apropiate;
  • nepermiterea accesului persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în instituție, depășește 37,3 grade C;
  • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în instituție și în spațiile de lucru;
  • organizarea de cursuri de instruire va fi realizată doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau sunt persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv sunt persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 și este asigurată o suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană.

Se precizează că prin participant la cursuri se înțelege orice cursant care participă fizic la cursurile organizate de Ceronav.

Dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală, pentru cetățenii UE, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi verificat, de către organizatorul CERONAV, prin aplicația mobilă de verificare, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi (definiți potrivit OUG, actualizată, nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România) prin intermediul documentului de vaccinare, emis de către unitatea sanitară din afara României în care a fost administrat vaccinul sau, după caz, prin intermediul documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării respective și în limba engleză.

Apelăm la suportul dumneavostră, în aplicarea acestor măsuri, în vederea desfășurării optime a cursurilor și păstrării cerințelor de conformitate a certificatelor dumneavoastră.

Orice alte măsuri vor fi comunicate ulterior.

Vă mulțumim!

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. Ovidiu Sorin CUPȘA

Ultima modificare: 27 septembrie 2021