NELI – Intalnirea partenerilor in proiect si intrunirea Comitetului de Conducere al proiectului

22 / 09 / 2009

Logo Neli

În zilele de 8 si 9 octombrie 2009, Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, în calitate de coordonator al proiectului NELI – Retea de cooperare pentru logistica si educatie navala focalizata pe transportul pe ape interioare în coridorul Dunarii, sustinuta de solutii inovatoare, va organiza la Bucuresti, întâlnirea partenerilor în proiect si întrunirea Comitetului de Conducere al proiectului.

Proiectul NELI este finantat de Uniunea Europeana în cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei. Contractul de finantare pentru derularea acestui proiect a fost semnat de catre CERONAV si Secretariatul Tehnic Comun în numele Autoritatii de Management la începutul lunii septembrie 2009 si are o valoare totala de 2.167.820 euro, din care 1.624.646 euro reprezinta co-finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Proiectul beneficiaza si de co-finantare din Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare (IAP) în valoare de 218.000, 35 euro.

În data de 8 octombrie 2009, se vor desfasura lucrarile întâlnirii partenerilor la care se vor prezenta stadiul de implementare a activitatilor proiectului, problemele întâmpinate si rezultatele obtinute pâna în acest moment, precum si livrabilele pentru prima perioada de raportare. De asemenea, partenerii vor stabili de comun acord modul în care vor fi realizate activitatile programate pentru urmatoarea perioada.

Comitetul de Conducere al proiectului, format din reprezentantii legali ai institutiilor partenere, se va întruni în data de 9 octombrie 2009. Acesta este prima întâlnire anuala de acest fel si are ca scop analizarea derularii proiectului si luarea deciziilor strategice ce se impun în vederea unei cât mai bune implementari a activitatilor proiectului.

Ultima modificare: 18 iulie 2016