PARTICIPAREA CERONAV LA CONFERINȚA IASST “CODUL POLAR ÎN PREGĂTIREA PENTRU SIGURANȚĂ ȘI SUPRAVIEȚUIRE”

În perioada 5 – 9 octombrie 2018, delegația Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a participat la cea de-a 73-a Sesiune și Seminar de Siguranță a International Association for Safety and Survival Training – IASST, care a avut loc la Terschelling, Olanda.

Organizațiile membre din întreaga lume s-au întâlnit în cadrul Institutului Maritim Willem Barentsz pentru a dezbate includerea Codului Polar în instruirea privind siguranța și supraviețuirea în apele polare.

Codul Internațional pentru nave care operează în ape polare a fost adoptat de Organizația Maritimă Internațională – IMO, prin rezoluțiile MSC 385(94) și MEPC 264(68).

Codul Polar este destinat să acopere întreaga gamă de aspecte legate de transport, operare, instruire și include măsuri obligatorii privind partea de siguranță și prevenirea poluării. Cerințele minime obligatorii pentru pregătirea și calificarea comandanților și a ofițerilor de punte pe navele care operează în apele polare au fost de asemenea adoptate de Comitetul pentru siguranță maritimă al IMO în noiembrie 2016. Ele au devenit obligatorii în temeiul Convenției STCW și al Codului STCW începând cu 1 iulie 2018.

“CERONAV este membru cu drepturi depline al International Association for Safety and Survival Training din anul 2004 . Participarea la întrunirile IASST au ca scop implementarea noutăților în domeniul siguranței pe mare și punerea în practică a standardelor minime de competență în pregătirea de bază, cât și în pregătirea de nivel avansat pentru comandanți și ofițeri de punte. Navele care operează în apele polare sunt expuse unui număr de riscuri unice, care reprezintă provocări pentru marinari și trebuie îndeplinite fără a compromite siguranța vieții pe mare, sau durabilitatea mediilor polare”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV.

De asemenea, s-a pus în discuție participarea experților din statele membre IASST în cadrul grupurilor de corespondență înființate la nivelul Organizației Maritime Internaționale –  IMO pentru adoptarea și revizuirea cursurilor model IMO. Acest lucru se datorează faptului că IASST este o asociație ce promovează implementarea măsurilor de siguranță în activitatea de instruire a personalului navigant.

IASST este o asociaţie fondată în anul 1980, al cărei scop este acela de a îmbunătăţi continuu tehnicile de răspuns în cazurile de urgenţă, prin încurajarea schimbului de cunoştinţe şi experienţă între furnizorii de training din domeniul siguranţei pe mare. Membrii acestei asociații provin din mediul profesional naval: comandanţi, şefi mecanici, piloţi maritimi, personal din centrele de coordonare a salvării în caz de naufragiu, dar şi reprezentanţi din industria de offshore, sau a centrelor de pregătire şi perfecţionare pentru personalul maritim. Aceștia provin din peste 47 de ţări din America, Europa, Asia, Africa şi Australia.

Serviciu Marketing

Tel: 0241 639595

Fax: 0241 631415

E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 19 octombrie 2018