Platforme eLearning pentru navigatia pe ape interioare la CERONAV

Platforme elearning

Ca parte a implementarii strategiei de accesare a fondurilor europene si având în vedere tendintele actuale de trecere la noi metode de pregatire pentru personalul navigant fluvial Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV se poate mândri acum cu posibilitatea oferirii de programe complementare de învatare la distanta utilizând platformele web dezvoltate în cadrul proiectului EWITA -Platforme web europene si concepte de instruire pentru transport intermodal pe ape interioare (European Web Platforms and Training Concepts for Intermodal Inland Waterway Transport) la care CERONAV a participat ca partener.

Platforme elearning

Proiectul, finantat de Comisia Europeana prin programul Marco Polo II – Apelul 2007/ Actiune Comuna de Învatare, a fost coordonat de via donau (Austria) si implementat împreuna cu alti 8 parteneri din cinci tari europene (Austria, Olanda, Belgia, România si Germania) pe parcursul a doi ani, în perioada 1 iunie 2008 – 31 mai 2010.

Bugetul total al proeictului a fost de 1.512.889 euro, cofinantarea Comisiei Europene fiind de 50%. CERONAV a beneficiat de un buget de 83.942 euro.

Obiectivele principale ale proiectului au fost actualizarea si extinderea platformei de învatare IneS (Inland Navigation eLearning System) si dezvoltarea unei platforme similare pentru coridorul Rin – Maas – Schelde. În plus proiectul si-a propus dezvoltarea unui depozit de continut pan-european pentru schimbul de date.

EWITA este un proiect complementar proiectului eWIT (Web-based Intermodal Inland Waterway Transport Training for Europe), derulat în cadrul programului Marco Polo I în perioada 2003 – 2005, al carui rezultat principal a fost dezvoltarea, testarea si implementarea platformei de eLearning INeS pentru navigatia pe ape interioare. În cadrul eWIT a fost conceput continutul unui numar de sapte discipline ( Ape interioare, nave fluviale, porturi si terminale, RIS, Piata si organitare, Transport intermodal, politici si legislatie), structurate pe trei niveluri de învatare (începatori, avansati, profesionisti). Platforma INeS face uz de materiale multimedia, elemente interactive, imagini si elemente grafice, accesarea ei putându-se face gratuit la adresa www.ines.info.

Partenerii implicati în derularea proiectului EWITA si-au propus actualizarea si extinderea conceptului european dezvoltat în cadrul eWIT în ceea ce priveste nivelurile de învatare, continutul, uneletele si limbile în care sa poata fi accesata platforma. În acelasi timp, EWITA a adaptat platforma INeS la coridorul Dunarii, redenumind-o INeS Danube si în plus a creat o a doua platforma pentru coridorul Rin – Maas – Schelde, INeS RMS.

Cele doua platforme combina specificul european cu cel regional si national si sunt disponibile în patru limbi: engleza, germana, olandeza si româna. Depozitul de continut pan-european a fost creat pentru a facilita actualizarea si sincronizarea platformelor, permitând în acelasi timp o administrare simpla si usoara a uneltelor commune de învatare disponibile pentru diferitele discipline.

Inovatia adusa de EWITA consta si în proiectarea grupurilor de învatare pentru diferitele categorii de utilizatori ai platformelor, elementele multimedia suplimentare si tehnologii moderne de învatare (ex.: animatii, elemente interactive, video si audio live online).

Conferinta de încheiere a proiectului a avut loc în data de 6 iulie 2010 la Bruxelles, acesta fiind prilejul cu care au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului si în principal cele doua platforme de eLearning. Numarul mare de accesari a celor doua platforme dovedesc deja succesul acestora precum si al proiectului în ansamblul sau.

Dl. Cesare Bernabei din cadrul Directiei Generale Mobilitate si Transport a Comisiei Europene, prezent la eveniment, a apreciat efortul partenerilor în acest proiect si a lansat ideea necesitatii continuarii proiectului EWITA pentru-un alt proiect care sa dezvolte, sa personalizeze si sa actualizeze continutul celor doua platforme web europene.

Date generale proiect:

Denumire:

 • European Web Platforms and Training Concepts for Intermodal Inland Waterway Transport

Acronim:

 • EWITA

Programme:

 • Marco Polo II

Durata:

 • 1 iunie 2008 – 31 mai 2010

Buget total:

 • 1.512.889 euro (din care buget CERONAV – 83.942 euro)

Structura de finantare:

 • Cofinantare Comisia Europeana – 50%
 • Cofinantare parteneri – 50%

Coordonator:

 • via donau – Österreichische Wasserstraßengesellschaft mbH (VIA), Austria

Parteneriat:

 • Stichting Projecten Binnenvaart (SPB) – Olanda
 • European Intermodal Association (EIA) – Belgia
 • FH OÖ Forschungs- & Entwicklungs-GmbH, Campus Steyr – Austria
 • Imagination Computer Services GesmbH – Austria
 • Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW (PBV) – Belgia
 • CERONAV – Romanian Maritime Training Centre (CER) – România
 • Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Zeeland – Olanda
 • Schiffahrts-Verlag ”Hansa” C. Schroedter & Co. (GmbH & Co. KG) – Germania

Compartiment Comunicare si Relatii Publice
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 21 iulie 2016