Seminarul regional adresat administratiilor maritime si institutelor de pregatire maritima din zona Europei de sud est si regiunea CIS

În perioada 10 – 14 octombrie 2011, Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV orgenizeaza, în colaborare cu Organizatia Maritima Internationala, Seminarul regional adresat administratiilor maritime si institutelor de pregatire maritima din zona Europei de sud est si regiunea CIS, având ca obiectiv familiarizarea cu noile amendamente aduse Conventiei si Codului STCW în urma reuniunii partilor care a avut loc la Manila, Filipine în perioada 21 – 25 iunie 2010.

Seminarul face parte dintr-o serie de evenimente similare organizate în diverse regiuni ale globului în perioada 2010 – 2011.

Astfel, la Constanta sunt invitati participanti din urmatoarele tari: Albania, Azerbaidjan, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Georgia, Ungaria, Letonia, Lituania, Federatia Rusa, Slovacia, Serbia, Muntenegru, Polonia, Turkmenistan si bineînteles România.

Decizia Organizatiei Maritime Internationale de a organiza acest seminar în România si mai ales faptul ca CERONAV a fost ales sa-l gazduiasca este o onoare si pe de alta parte o oportunitate pentru CERONAV de a se face cunoscut în acesta regiune si de a dezvolta relatii de cooperare în domeniul de activitate, în special în sensul strategiei CERONAV de a deveni centru de importanta regionala.

Conventia STCW 1978, a fost primul document care a stabilit cerintele de baza privind instruire, certificare si efectuarea serviciului de cart de catre personalul navigant, la nivel international. Înainte, aceste standarde erau stabilite de fiecare guvern, de obicei fara referire la practicile din alte tari, astfel încât acestea variau foarte mult, desi industria maritima este una dintre cele mai „internationale”.

Conventia STCW stabileste stadardele minime referitoare la instruirea, certificarea si efectuarea serviciului de cart de catre navigatori, fiecare tara fiind obligata sa respecte aceste standarde, daca nu sa le si depaseasca.

Amendamentele aduse Conventiei în anul 1995 au reprezentat de fapt o revizuire majora a acesteia. Noua Conventie revizuita a intrat în vigoare în februarie 1997, iar una dintre principalele modificari a fost structurarea anexei tehnice pe reguli, împartite pe capitole si adaugarea unui Cod în care au fost transferate multe dintre regulile tehnice. În timp ce prevederile Partii A a Codului sunt obligatorii, cele ale Partii B – sunt cu titlu de recomandare. În general vorbind, Conventia contine cerintele de baza, care apoi sunt detaliate si explicate în Cod.

Amendamentele aduse Conventiei la Manila au fost adoptate pe 25 iunie 2010 si vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012. Scopul acestora este de a actualiza continutul Conventiei si Codului STCW, printre cele mai importante amendamente numarându-se:

  • masurile pentru prevenirea practicilor frauduloase asociate cu certificatele de competenta si întarirea procesului de evaluare;
  • cerintele revizuite privind orele de munca si odihna si noi cerinte privind prevenirea consumului de droguri si alcool, precum si standarde actualizate cu privire la conditia fizica a navigatorilor;
  • noi cerinte privind certificarea navigatorilor;
  • noi cerinte privind instruirea cu tehnologie moderna precum harti electronice si sisteme informationale (ECDIS);
  • actualizarea cerintelor privind competenta personalului care serveste la bordul navelor cisterna, inclusiv cerinte noi pentru personalul de la bordul navelor pentru transportul gazelor lichefiate;
  • noi cerinte privind instruirea în domeniul securitatii, precum si prevederi privind instruirea corespunzatoare a navigatorilor pentru a face fata atacurilor piratilor;
  • introducerea unei metodologii de instruire moderna, inclusiv învatamântul la distanta (web-based learning);

Compartiment Comunicare si Relatii Publice
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 21 iulie 2016