SUCCES FĂRĂ PRECEDENT AL CERONAV

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV va derula, ca lider de proiect, începând cu 1 ianuarie 2017, două noi proiecte cu finanțare europeană pe programul transnațional Dunărea.

„Aprobarea proiectelor Danube SKILLS și Green Danube, dintr-un număr total de 576 de propuneri depuse în mai 2016 pe primul apel de proiecte al programului Dunărea, consacră CERONAV ca lider în domeniul managementului proiectelor europene. CERONAV este singura instituție din România căreia i s-au aprobat două proiecte ce vor asigura atingerea unor obiective de importanță strategică pentru macroregiunea Dunării”, a declarat Ovidiu Sorin Cupşa, Director General CERONAV.

Proiectul Danube SKILLS urmărește implementarea noii Directive Europene privind recunoașterea calificărilor în sectorul navigației pe ape interioare și integrarea navigaţiei pe Dunăre în soluţii moderne de transport, care să conducă la reducerea costurilor şi a impactului negativ asupra mediului înconjurător.

Proiectul Green Danube își propune să răspundă unor probleme specifice reducerii emisiilor poluante provocate de transportul pe ape interioare prin utilizarea de tehnologii inovative, elaborarea unui plan transnațional de acțiune pentru întreaga regiune a Dunării și sensibilizarea publicului larg cu privire la necesitatea protecției mediului în sectorul navigabil al Dunării și zonele riverane.

Cu parteneriate de 22, respectiv 16 parteneri din 8 țări (Germania, Austria, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Croația, Serbia și România), proiectele Danube SKILLS și Green Danube au un buget total estimat de aproximativ 4 milioane euro.

Birou Marketing
Tel: 0241 639595
Fax: 0241 631415
E-mail: office@ceronav.ro

Ultima modificare: 10 octombrie 2016