Procedura de licitatie deschisa online cu faza finala de licitatie electronica – Barci cu sisteme de lansare aferente, 3 loturi

Procedura de licitatie deschisa online cu faza finala de licitatie electronica – Barci cu sisteme de lansare aferente, 3 loturi
Anunt de participare: SEAP 168572/ 26.05.2016 si JOUE 2016/S 102-182401/ 28.05.2016
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Valoarea estimata: 313.146,52 EUR
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Termenul limita de depunere a ofertelor: 07.07.2016 ora 16:00

Last modified date: 21 July 2016